iSENSE Opti

Mätning

iSENSE Opti givarpaket:

Tryckmätning före och efter avstängningsventiler

 • mätområde: 0–35 bar
 • noggrannhet ±0,25% FSS (av hela det uppmätta området))
 • IP69K
 • omgivningstemperaturintervall: -40 till +125 °C

Mediatemperatur

 • mätområde: -40 to +150 °C
 • noggrannhet: ±1–2% (25 °C)
 • omgivningstemperaturintervall: -40 till +150 °C

Vibration (externa eller inre krafter applicerade på röret)

 • mätområde: ± 8 g
 • omgivningstemperaturintervall: -40 till +80 °C

 

iSENSE Smart Unit

 • en gemensam utrustning för att samla in och överföra all uppmätt data
 • skickar information till iSENSE Online molntjänst var 15 minut
 • dataöverföringsmetod: LoRaWAN datanätverk
 • hållbar och enkel uppfästning på ventilkammarens vägg
 • utvecklad för krävande underjordiska förhållanden
 • separat hållare för att samla ihop och fästa upp all kabel
 • inkluderar trådlös LoRaWAN-sändare
 • omgivningstemperaturintervall: -40 till +85°C
 • strömförsörjningsalternativ: iSENSE Power termoelektrisk generator
  eller alkaliska batterier 12st C 1,5V 
 • IP klass: IP68
 • enhetens mått: 210 x 200 x 95 mm (B x H x D)

iSENSE Chamber -modulen är möjlig att ansluta till samma Smart Unit med iSENSE Pulse och Opti.

Dataöverföring

iSENSE smart övervakningsproduktfamilj använder LoRaWAN dataöverföringsnätverket för dataöverföring. För de områden där det inte finns någon befintlig LoRaWAN-nätverkstäckning kan nätverket byggas regionalt med en basstation.

Fördelarna med LoRaWAN för användning i fjärrvärmenät är:

 • trådlös överföring
 • energieffektivt
 • god underjordisk penetration
 • möjlighet till tvåvägskommunikation
 • enkel distribution i LoRaWAN-täckningsområden

 

 

Molntjänst

Realtidsövervakningsdata presenteras visuellt via iSENSE Online molntjänst. Molntjänst är tillgängligt från alla enheter, när som helst och var som helst, med SSL-skyddad inloggning.

 

 

Services

iSENSE produktfamilj är en övervakningstjänst. Installation av komponenterna och idrifttagning av systemet görs av Vexve-experter.

Installation och distribution

 • Vi tar hand om systeminstallation i nybyggnation och eftermontering.

Mätning avläsning
 • Systemet är i realtid, på plats monterat, pålitligt och exakt. Vi tar hand om korrekt avläsning och överföring av data till molntjänsten.

Service och underhåll

 • Vi har ett användarvänligt gränssnitt och hjälper till med gränssnittslösningarna relaterade till ert system.
 • Vår serviceorganisation säkerställer att systemet alltid är uppdaterat och i funktion och att komponenterna är av den senaste tekniken.

Accessoarer: iSENSE Power - termoelektrisk generator

 • Energi produceras lokalt med temperaturskillnaden mellan fjärrvärme tilloppsröret och kammarens omgivning (nödvändig temperaturskillnad min 25°C)
 • Endast en generator är tillräcklig för att producera energi för både tillopp- och returredning
 • Om den erforderliga temperaturskillnaden inte uppnås (t.ex. säsongsvariation), använder utrustningen tillfälligt batterier.

 

Teknisk dokumentation för produkten

Broschyer

Efficiency and reliability for district energy networks
Efficiency and reliability for district energy networks
Dela fil
iSENSE Smart övervakningslösning för fjärrenerginätverk
iSENSE Smart övervakningslösning för fjärrenerginätverk
Dela fil