iSENSE Pulse

Mätning

Kan övervaka 7000 m tråd (3500 m per riktning)

Kan spåra och lokalisera läckaget med mindre än 1 procent noggrannhet.

 

 iSENSE Pulse anslutningspaket

 • ledningen skall ha larmtrådar inuti isoleringen
 • typ av larmtråd: Nordisk
 • material i larmtråd: koppar
 • mätteknik: Puls
 • antal anslutningar: 2 (mätriktning), valfritt 4 mätriktningar

Smart Unit

 • en gemensam utrustning för att samla in och överföra all uppmätt data
 • skickar information till iSENSE Online molntjänst en gång om dagen
 • dataöverföringsmetod: LoRaWAN datanätverk
 • hållbart och enkel uppfästning på ventilkammarens vägg
 • utvecklad för krävande underjordiska förhållanden
 • separat hållare för att samla ihop och fästa upp all kabel
 • inkluderar trådlös LoRaWAN-sändare
 • omgivningstemperaturintervall: -40 till +85 °C
 • strömförsörjningsalternativ: iSENSE Power termoelektrisk generator,
  alkaliska batterier 12st C 1,5V eller växelström (230VAC)
 • IP klass: IP68
 • enhetens mått: 210 x 200 x 95 mm (B x H x D)
   

Dataöverföring

iSENSE smart övervakningsproduktfamilj använder LoRaWAN dataöverföringsnätverket för dataöverföring. För de områden där det inte finns någon befintlig LoRaWAN-nätverkstäckning kan nätverket byggas regionalt med en basstation.

Fördelarna med LoRaWAN för användning i fjärrvärmenät är:

 • trådlös överföring
 • energieffektivt
 • god underjordisk penetration
 • möjlighet till tvåvägskommunikation
 • enkel distribution i LoRaWAN-täckningsområden

 

Molntjänst

Realtidsövervakningsdata presenteras visuellt via iSENSE Online molntjänst. Molntjänst är tillgängligt från alla enheter, när som helst och var som helst, med SSL-skyddad inloggning.login.

 

Services

iSENSE produktfamilj är en övervakningstjänst. Installation av komponenterna och idrifttagning av systemet görs av Vexve-experter.

Installation och distribution

 • Vi tar hand om systeminstallation i nybyggnation och eftermontering.

Mätning och avläsning

 • Systemet är i realtid, på plats monterat, pålitligt och exakt. Vi tar hand om korrekt avläsning och överföring av data till molntjänsten.
 

Service och underhåll

 • Vi har ett användarvänligt gränssnitt och hjälper till med gränssnittslösningarna relaterade till ert system.
 • Vår serviceorganisation säkerställer att systemet alltid är uppdaterat och i
  funktion och att komponenterna är av den senaste tekniken.