Smarta temperaturkontrolllösningar

Värmeregularoter

Småhusregulator med utmärkt utökningsbarhet och enkel användning, bl.a. andra uppvärmningskrets, trådlösa rumsenheter och GSM-styrning.

Marknadens mest lättanvända, trådlösa, av inomhusluften styrda värmeregulator för en krets.

Kompakt uteluftstyrd temperaturregulator för småhus, enkel att installera och använda.

Kompakt regulator för bibehållande av önskad framledningstemperatur.

Fjärrvärmeregulator med intelligent varmvattenproduktion och två uppvärmningskretsar.

Blandningsventiler

3-vägs blandnings- och fördelningsventiler av mässing, med in- och utvändig gänga samt presskopplingar.

4-vägs blandningsventiler av mässing, med in- och utvändig gänga samt presskopplingar.

4-vägsventil av mässing, lämplig för hopkoppling av två värmekällor, med in- och utvändig gänga samt presskopplingar.

4-vägs blandningsventiler av gjutjärn för placering ovanpå panna, invändig gänga.

4-vägs blandningsventiler av gjutjärn, invändig gänga.

3-vägs blandningsventiler av gjutjärn, invändig gänga.

Laddningsprodukter

Laddningspaket för placering mellan fastbränslepanna och ackumulatortank.

Eldriven laddningsgrupp med elektronisk styrenhet.

Termostatstyrd laddningsgrupp.

Kan användas som laddningsventil i olika laddningssystem.

Kan användas som fördelningsventil i olika laddningssystem.