Vexve Termovar

Innehåller

Laddningspaketets stomme

 • Mässing

Termometrar 3 st. 0–120 °C

 • Laddningstemperatur, pannans returtemperatur och temperatur i ackumulatortankens övre del

Anslutningar med avstängning 3 st. (hel öppning, med avstängningshandtag)

 • 1 ½" x 1 ¼" eller 1 ½" x 1" eller 1 ½" x CU28mm

Laddningstermostat (standard 72 °C, till en del modeller medföljer växeltermostat)

 • Tillgängligt: öppningstemperaturer 45, 49, 55, 61, 66, 72 och 80 °C

Regler- och avstängningsventil för förbigång

 • Automatisk funktion styrd av laddningstermostaten

Friflödesventil

 • Automatisk funktion

Grundfos laddningspump

 • UPM3 AUTOL -50

Modernt formgiven värmeisolering

 • EPS-material

Rökgastermostat

Standardutrustning enbart på vissa modeller.

Apparaten uppfyller följande miljökrav och standarder

 • Drifttemperatur 0 … +40 °C
 • Lagringstemperatur −20 … +60 °C
 • Transporttemperatur −20 … +60 °C
 • Fuktighet 0–100 % RH, icke-kondenserande förhållanden
 • RoHs 2002/95/EG
 • CE-märkning 93/68/EG
 • EMC-direktiv 2004/108/EG