Värmeregulatorer

Lösning för

 • Värmeregleringssystem i småhus: 
  vattenburna golv- och radiatorvärmesystem
 • Underfördelningscentraler för fjärrvärme i småhus, radhus och flervåningshus
 • Hybridvärmesystem
 • Industriella tillämpningar

Tillgängligt

 • Uteluftstyrda regulatorer AM10 och AM40
 • Av inomhusluften styrd regulator AM20-W
 • Konstanttemperaturregulator AM CTS
 • Fjärrvärmeregulator AM45
 • AM50 utökningsdel till AM40-regulatorn, med många färdiga systemprogram

Leverans

 • I lagerbeställningar är normal leveranstid 3 arbetsdagar

Egenskaper

 • Installationen går lätt med hjälp av den vägledande programvaran (AM20-W, AM40 och AM45)
 • Mycket lätt att använda med hjälp av den tydliga skärmen (AM20-W, AM40 och AM45)
 • Enkel att installera utan specialverktyg (anslutningar med snabbkontaktdon)
 • Lågspänningsapparat, installationen kräver ingen elektriker
 • Två års garanti
 • Kan utrustas med trådlösa rumsenheter (AM20-W, AM40 och AM45)
 • Hög funktionssäkerhet
 • Utmärkta regleregenskaper
 • Fullständig kompatibilitet med ventilerna i Vexves AMV-serie
 • Mycket god kompatibilitet med standardventiler på marknaden med 4-punktsfästen

 • Adaptersatser finns att få till i det närmaste alla andra blandningsventiler på marknaden
 • CE-märkning 93/68/EG
 • EMC-direktiv 2004/108/EG
 • LVD-direktiv 2006/95/EG
 • Allmänna fordringar på styr- och reglerdon för hushållsbruk EN 60730–1:2000
 • Särskilda fordringar på temperaturkännande reglerdon EN 60730-2-9:2002
 • RoHs 2002/95/EG
 • Trådlös rumsenhet dessutom:
  • ERM, elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrum EN 300-220-1–220-1
  • EMC, krav på elektromagnetisk kompatibilitet EN 301-489-1–489-1

Värmeregulatorer

Småhusregulator med utmärkt utökningsbarhet och enkel användning, bl.a. andra uppvärmningskrets, trådlösa rumsenheter och GSM-styrning.

Marknadens mest lättanvända, trådlösa, av inomhusluften styrda värmeregulator för en krets.

Kompakt uteluftstyrd temperaturregulator för småhus, enkel att installera och använda.

Fjärrvärmeregulator med intelligent varmvattenproduktion och två uppvärmningskretsar.