Värmeregulatorer

Lösning för

 • Värmeregleringssystem i småhus: 
  vattenburna golv- och radiatorvärmesystem
 • Underfördelningscentraler för fjärrvärme i småhus, radhus och flervåningshus
 • Hybridvärmesystem
 • Industriella tillämpningar

Tillgängligt

 • Uteluftstyrda regulatorer AM10 och AM40
 • Av inomhusluften styrd regulator AM20-W
 • Konstanttemperaturregulator AM CTS
 • Fjärrvärmeregulator AM45
 • AM50 utökningsdel till AM40-regulatorn, med många färdiga systemprogram

Leverans

 • I lagerbeställningar är normal leveranstid 3 arbetsdagar

Egenskaper

 • Installationen går lätt med hjälp av den vägledande programvaran (AM20-W, AM40 och AM45)
 • Mycket lätt att använda med hjälp av den tydliga skärmen (AM20-W, AM40 och AM45)
 • Enkel att installera utan specialverktyg (anslutningar med snabbkontaktdon)
 • Lågspänningsapparat, installationen kräver ingen elektriker
 • Två års garanti
 • Kan utrustas med trådlösa rumsenheter (AM20-W, AM40 och AM45)
 • Hög funktionssäkerhet
 • Utmärkta regleregenskaper
 • Fullständig kompatibilitet med ventilerna i Vexves AMV-serie
 • Mycket god kompatibilitet med standardventiler på marknaden med 4-punktsfästen

 • Adaptersatser finns att få till i det närmaste alla andra blandningsventiler på marknaden
 • CE-märkning 93/68/EG
 • EMC-direktiv 2004/108/EG
 • LVD-direktiv 2006/95/EG
 • Allmänna fordringar på styr- och reglerdon för hushållsbruk EN 60730–1:2000
 • Särskilda fordringar på temperaturkännande reglerdon EN 60730-2-9:2002
 • RoHs 2002/95/EG
 • Trådlös rumsenhet dessutom:
  • ERM, elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrum EN 300-220-1–220-1
  • EMC, krav på elektromagnetisk kompatibilitet EN 301-489-1–489-1

Värmeregulatorer

Småhusregulator med utmärkt utökningsbarhet och enkel användning, bl.a. andra uppvärmningskrets, trådlösa rumsenheter och GSM-styrning.

Marknadens mest lättanvända, trådlösa, av inomhusluften styrda värmeregulator för en krets.

Kompakt uteluftstyrd temperaturregulator för småhus, enkel att installera och använda.

Kompakt regulator för bibehållande av önskad framledningstemperatur.

Fjärrvärmeregulator med intelligent varmvattenproduktion och två uppvärmningskretsar.