Vexve AM45 DHC

Lösning

 • För underfördelningscentraler för fjärrvärme, både i småhus och flervåningshus

Leverans

 • På fabriken förmonterat AM45 fjärrvärmeregulatorsystem
 • Kan skräddarsys helt efter kundens önskemål, kan levereras ingående i leveransen eller utan:
  • Givare med RJ-kontaktdon
  • Ventiler med olika Kv-värden
  • Ställdon, med olika hastigheter och vridmoment
  • Ställdonskablar med RJ-kontaktdon
  • Pumpkablar med pumpspecifika kontaktdon
  • Flödesmätare med RJ-kontaktdon
 • Alla kabellängder, pumpkontaktdon och till och med programmeringen av regulatorn kan skräddarsys efter kundens behov, för att garantera snabb och problemfri installation

Egenskaper

 • Intelligent, självlärande produktion av varmvatten, baserat på verkligt flöde
 • Läckagelarm för varmvatten
 • Visning av momentan och kumulativ förbrukning av varmvatten
 • Modulering av uppvärmningskretsarnas returtemperatur
 • Kontroll av fjärrvärmens returtemperatur
 • Underhållsfunktion för ventiler och pumpar
 • Manuell manövrering av alla ställdon och pumpar, för snabb och enkel testning
 • Eliminerar behovet av separata kablage, fördelningsdosor och pumpbrytare
 • Alla temperaturer, ventillägen och pumpstatus kan avläsas snabbt för snabb och enkel diagnostik
 • Möjlighet att lägga till trådlösa rumsenheter för uppvärmningskretsarna