Referenser

HVAC/R

Laitila Wirvoitusjuomatehdas används Vexve X-seriens rostfria avstängningsventiler att ser till att kylnings- och uppvärmningsledningarna kan stängas tillförlitligt i händelse av ställdonsfel.

Energidistribution

Fjärrvärmeanläggningen byggd av Liedon Lämpö Oy, som producerar fjärrvärme och industriell ånga, togs i drift i oktober 2020. I samband med den nya anläggningen byggdes också ca. en kilometer fjärrvärmenät. Vexves ventiler tillsammans med Vexves smarta kontroll- och övervakningslösningar under jord garanterar en pålitlig drift av fjärrvärmeanläggningen och nätverket.

Energiproduktion

HS Tarm i Danmark har utvecklat ett litet kraftverk där ett hybridsystem med monteringsfärdiga värmepumpar är placerat i en fraktbehållare. Vexve X-seriens ventiler reglerar flödet till varje enskild värmepump och används även som av-/på-ventiler.

Energiproduktion

Kuopion Energia började använda fjärrkyla med sitt nya kraftverk för kyla i Savilahti sommaren 2020. Fjärrkylan som framställs med hjälp av kallt sjövatten används för närvarande av skolor och företag i grannskapet liksom av universitetssjukhuset i Kuopio (KYS), som framöver kommer att använda knappt 2/3 av anläggningens kapacitet.

Energidistribution

Ett innovativt projekt med ett övervakningssystem för fjärrvärmenätet i Mantua kommun genomfördes av Sei, ett företag i Tea SpA Group med Sfera Energy Solutions, Vexves betrodda partner i Italien. Syftet med detta projekt var att skapa en smart leverans av fjärrvärme med Vexves produkter iSENSE Opti och iSENSE Chamber.

Energiproduktion

Vexves kul- och vridspjällventiler med ställdon och små kulventiler för kondensat ingår i Kaunas nya kraftvärmeanläggning i Litauen.

Energidistribution

E.ON Sverige AB är ett av Sveriges största energiföretag. Sommaren 2019 levererade Vexve förutom traditionella ventillösningar också två plastkammare för Malmö fjärrvärmenätprojekt.

HVAC/R

Kalaneuvos Oy är Nordens största fiskrökerianläggning. De exporterar sina produkter till länder i bl.a. Europa och Asien. Under 2019 fördubblade företaget storleken på fiskerifabrikens produktionsanläggning i Sastamala till över 11 000 kvadratmeter.

HVAC/R

Ventiler från Vexve används i Gebwells fjärrvärmecentral för att värma och kyla Amos Rex-museet.

HVAC/R

Valet av Vexves ventiler med integrerade pressanslutningar för centrets värmesystem innebar att installationen gick avsevärt snabbare.

Energidistribution

Vexves ventiler och hydraulstyrningsprodukter valdes ut för A2A-koncernens nya ringnät i Milano-distriktet San Siro.

Energidistribution

För sin renovering av fjärrvärmenätet valde Kotkan Energia ut Vexves ventiler med hydraulikstyrning för att kunna styra ventilerna på avstånd.

Energidistribution

Vexves produkter möjliggör fjärrstyrning av ventiler i Växjös fjärrvärmenät.

HVAC/R

Vexves avstängnings- och injusteringsventiler valdes för det nya centralsjukhusets energieffektiva och ekonomiska värme- och kylsystem.

HVAC/R

Injusteringen av värme- och kylsystemet i Syvälahtis aktivitetshus lyckades direkt tack vare god planering och injusteringsventiler från Vexve och Naval.

Energidistribution

I samband med moderniseringen av pumpstationer i Chisinau övergick man till Vexve vridspjällventiler för avstängning och injustering samt höjde man pumpstationernas effektivitet.

Energiproduktion

Energidistribution

Vexves ventiler och tekniska expertis användes i Riikinvoimas och Varkauden Aluelämpös gemensamma pumpstationsprojekt för fjärrvärme.

Energidistribution

Vexves kul- och vridspjällventiler har använts i den 20 km långa överföringsledning som installerats av Xingtai fjärrvärmeföretag.

Familjebostad

Produkterna i Vexves smarta lösningar för temperaturkontroll ingår i det intelligenta hybridvärmesystemet för ett enfamiljshus med låga utsläpp i Kivistö utställningsområde i Vanda.

Energidistribution

Vexve ventiler för installation i S:t Petersburgs gasnätverk är strikt kvalitetssäkrade.

Energidistribution

För att säkerställa problemfri energidistribution är Vexve hydrauliska ventilstyrningssystem installerade i Tjumen.

HVAC/R

Familjebostad

Den renoverade prästgården Tyrvään Pappila använder Vexves VVS-produkter och värmestyrningen Vexve AM45 i sin distributionsenhet för fjärrvärme.

Energiproduktion

Originalventiler av typerna Vexve och Naval, nästan 30 år gamla, återanvänds på en fabrik för potatisstärkelse inom Kokemäen Lämpös biobränsleanläggning.

Energidistribution

Lusail, ett av världens största byggprojekt, använder Vexves produkter i sitt fjärrkylningsnät.