Referenser

Energidistribution

Vexves kul- och vridspjällventiler har använts i den 20 km långa överföringsledning som installerats av Xingtai fjärrvärmeföretag.

Familjebostad

Produkterna i Vexves smarta lösningar för temperaturkontroll ingår i det intelligenta hybridvärmesystemet för ett enfamiljshus med låga utsläpp i Kivistö utställningsområde i Vanda.

Energiproduktion

Originalventiler av typerna Vexve och Naval, nästan 30 år gamla, återanvänds på en fabrik för potatisstärkelse inom Kokemäen Lämpös biobränsleanläggning.

Energiproduktion

Energidistribution

Vexves ventiler och tekniska expertis användes i Riikinvoimas och Varkauden Aluelämpös gemensamma pumpstationsprojekt för fjärrvärme.

Energidistribution

Vexves ventiler och hydraulstyrningsprodukter valdes ut för A2A-koncernens nya ringnät i Milano-distriktet San Siro.

Energidistribution

För sin renovering av fjärrvärmenätet valde Kotkan Energia ut Vexves ventiler med hydraulikstyrning för att kunna styra ventilerna på avstånd.

Energidistribution

Lusail, ett av världens största byggprojekt, använder Vexves produkter i sitt fjärrkylningsnät.

Energidistribution

Vexve ventiler för installation i S:t Petersburgs gasnätverk är strikt kvalitetssäkrade.

Energidistribution

För att säkerställa problemfri energidistribution är Vexve hydrauliska ventilstyrningssystem installerade i Tjumen.

Energidistribution

Vexves produkter möjliggör fjärrstyrning av ventiler i Växjös fjärrvärmenät.

HVAC/R

Ventiler från Vexve används i Gebwells fjärrvärmecentral för att värma och kyla Amos Rex-museet.

HVAC/R

Familjebostad

Den renoverade prästgården Tyrvään Pappila använder Vexves VVS-produkter och värmestyrningen Vexve AM45 i sin distributionsenhet för fjärrvärme.

Energidistribution

I samband med moderniseringen av pumpstationer i Chisinau övergick man till Vexve vridspjällventiler för avstängning och injustering samt höjde man pumpstationernas effektivitet.

HVAC/R

Valet av Vexves ventiler med integrerade pressanslutningar för centrets värmesystem innebar att installationen gick avsevärt snabbare.

HVAC/R

Vexves avstängnings- och injusteringsventiler valdes för det nya centralsjukhusets energieffektiva och ekonomiska värme- och kylsystem.

HVAC/R

Injusteringen av värme- och kylsystemet i Syvälahtis aktivitetshus lyckades direkt tack vare god planering och injusteringsventiler från Vexve och Naval.

Energiproduktion

Vexves kul- och vridspjällventiler med ställdon och små kulventiler för kondensat ingår i Kaunas nya kraftvärmeanläggning i Litauen.

HVAC/R

Kalaneuvos Oy är Nordens största fiskrökerianläggning. De exporterar sina produkter till länder i bl.a. Europa och Asien. Under 2019 fördubblade företaget storleken på fiskerifabrikens produktionsanläggning i Sastamala till över 11 000 kvadratmeter.

Energidistribution

E.ON Sverige AB är ett av Sveriges största energiföretag. Sommaren 2019 levererade Vexve förutom traditionella ventillösningar också två plastkammare för Malmö fjärrvärmenätprojekt.

Energidistribution

Fjärrvärmeanläggningen byggd av Liedon Lämpö Oy, som producerar fjärrvärme och industriell ånga, togs i drift i oktober 2020. I samband med den nya anläggningen byggdes också ca. en kilometer fjärrvärmenät. Vexves ventiler tillsammans med Vexves smarta kontroll- och övervakningslösningar under jord garanterar en pålitlig drift av fjärrvärmeanläggningen och nätverket.

Energiproduktion

HS Tarm i Danmark har utvecklat ett litet kraftverk där ett hybridsystem med monteringsfärdiga värmepumpar är placerat i en fraktbehållare. Vexve X-seriens ventiler reglerar flödet till varje enskild värmepump och används även som av-/på-ventiler.

Energidistribution

Ett innovativt projekt med ett övervakningssystem för fjärrvärmenätet i Mantua kommun genomfördes av Sei, ett företag i Tea SpA Group med Sfera Energy Solutions, Vexves betrodda partner i Italien. Syftet med detta projekt var att skapa en smart leverans av fjärrvärme med Vexves produkter iSENSE Opti och iSENSE Chamber.

HVAC/R

Laitila Wirvoitusjuomatehdas används Vexve X-seriens rostfria avstängningsventiler att ser till att kylnings- och uppvärmningsledningarna kan stängas tillförlitligt i händelse av ställdonsfel.