Projektinformation
Bransch HVAC/R
Slutkund Föreningen Konstsamfundet
Land Finland
StadHelsingfors
ProjektAmos Rex-museets fjärrvärmecentral
Tidpunkt2017–2018
Bransch Fjärrvärme och fjärrkyla
Kontaktperson
Product Manager, HVAC/R products

Pertti Kulma
+358 50 338 6930
[email protected]