Energidistribution

Vexves sortiment av ventillösningar för energidistributionsnät omfattar underjordiska kul- och vridspjällsventiler för förisolerade och direktnedgrävda installationer samt kammarinstallationer. Vi erbjuder även ett komplett utbud av serviceventiler för förisolerade ventilelement samt engångs- och anborrningsventiler speciellt konstruerade för avgrening av nya och befintliga rörledningar. Vårt sortiment av hydrauliska ventilsystem och plastventilkammare maximerar fördelarna med direktnedgrävda ventiler.

Relaterade produkter

Stålkulventiler

Vridspjällventiler för avstängning och injustering

Underjordiska kulventiler

Gaskulventiler

Lösningar för hydraulikstyrning

Referenser

Vexves kul- och vridspjällventiler har använts i den 20 km långa överföringsledning som installerats av Xingtai fjärrvärmeföretag.

Vexves ventiler och tekniska expertis användes i Riikinvoimas och Varkauden Aluelämpös gemensamma pumpstationsprojekt för fjärrvärme.

Vexves ventiler och hydraulstyrningsprodukter valdes ut för A2A-koncernens nya ringnät i Milano-distriktet San Siro.

För sin renovering av fjärrvärmenätet valde Kotkan Energia ut Vexves ventiler med hydraulikstyrning för att kunna styra ventilerna på avstånd.

Lusail, ett av världens största byggprojekt, använder Vexves produkter i sitt fjärrkylningsnät.

Vexve ventiler för installation i S:t Petersburgs gasnätverk är strikt kvalitetssäkrade.

För att säkerställa problemfri energidistribution är Vexve hydrauliska ventilstyrningssystem installerade i Tjumen.

Vexves produkter möjliggör fjärrstyrning av ventiler i Växjös fjärrvärmenät.

I samband med moderniseringen av pumpstationer i Chisinau övergick man till Vexve vridspjällventiler för avstängning och injustering samt höjde man pumpstationernas effektivitet.

E.ON Sverige AB är ett av Sveriges största energiföretag. Sommaren 2019 levererade Vexve förutom traditionella ventillösningar också två plastkammare för Malmö fjärrvärmenätprojekt.

Fjärrvärmeanläggningen byggd av Liedon Lämpö Oy, som producerar fjärrvärme och industriell ånga, togs i drift i oktober 2020. I samband med den nya anläggningen byggdes också ca. en kilometer fjärrvärmenät. Vexves ventiler tillsammans med Vexves smarta kontroll- och övervakningslösningar under jord garanterar en pålitlig drift av fjärrvärmeanläggningen och nätverket.