Energiproduktion

Vexves sortiment av ventillösningar för värme-, kyl- och kraftvärmeanläggningar omfattar avstängningskulventiler och vridspjällsventiler med metallsäte för avstängning samt styrapplikationer med upp till 40 bars tryck och diametrar upp till DN 1400. Ventilerna kan utrustas med manuella växlar eller elektriska, hydrauliska eller pneumatiska manöverdon. Dessutom erbjuder vi ventiler för naturgasdistribution med lågt tryck.

Relaterade produkter

Stålkulventiler

Rostfria stålkulventiler

Vridspjällventiler för avstängning och injustering

Gaskulventiler

Referenser

Originalventiler av typerna Vexve och Naval, nästan 30 år gamla, återanvänds på en fabrik för potatisstärkelse inom Kokemäen Lämpös biobränsleanläggning.

Vexves ventiler och tekniska expertis användes i Riikinvoimas och Varkauden Aluelämpös gemensamma pumpstationsprojekt för fjärrvärme.

Vexves kul- och vridspjällventiler med ställdon och små kulventiler för kondensat ingår i Kaunas nya kraftvärmeanläggning i Litauen.

HS Tarm i Danmark har utvecklat ett litet kraftverk där ett hybridsystem med monteringsfärdiga värmepumpar är placerat i en fraktbehållare. Vexve X-seriens ventiler reglerar flödet till varje enskild värmepump och används även som av-/på-ventiler.