Energiproduktion

Vexves sortiment av ventillösningar för värme-, kyl- och kraftvärmeanläggningar omfattar avstängningskulventiler och vridspjällsventiler med metallsäte för avstängning samt styrapplikationer med upp till 40 bars tryck och diametrar upp till DN 1400. Ventilerna kan utrustas med manuella växlar eller elektriska, hydrauliska eller pneumatiska manöverdon. Dessutom erbjuder vi ventiler för naturgasdistribution med lågt tryck.

Relaterade produkter

Stålkulventiler

Rostfria stålkulventiler

Vridspjällventiler för avstängning och injustering

Gaskulventiler

Referenser

HS Tarm i Danmark har utvecklat ett litet kraftverk där ett hybridsystem med monteringsfärdiga värmepumpar är placerat i en fraktbehållare. Vexve X-seriens ventiler reglerar flödet till varje enskild värmepump och används även som av-/på-ventiler.

Kuopion Energia började använda fjärrkyla med sitt nya kraftverk för kyla i Savilahti sommaren 2020. Fjärrkylan som framställs med hjälp av kallt sjövatten används för närvarande av skolor och företag i grannskapet liksom av universitetssjukhuset i Kuopio (KYS), som framöver kommer att använda knappt 2/3 av anläggningens kapacitet.

Vexves kul- och vridspjällventiler med ställdon och små kulventiler för kondensat ingår i Kaunas nya kraftvärmeanläggning i Litauen.

Vexves ventiler och tekniska expertis användes i Riikinvoimas och Varkauden Aluelämpös gemensamma pumpstationsprojekt för fjärrvärme.

Originalventiler av typerna Vexve och Naval, nästan 30 år gamla, återanvänds på en fabrik för potatisstärkelse inom Kokemäen Lämpös biobränsleanläggning.