Familjebostad

Vexves sortiment för uppvärmningsbehov i familjebostad inkluderar traditionella regulatorer som baseras på utomhustemperatur och konstant temperatur, liksom trådlösa temperaturregulatorer som är konstruerade för att fungera tillsammans med Vexves utbud av shuntventiler för pannor. Vi erbjuder även laddningsventiler och motoriserade laddningsenheter som installeras mellan flera energikällor och ackumulatortankar

Relaterade produkter

Värmeregulatorer

Blandningsventiler

Laddningsprodukter

Referenser

Produkterna i Vexves smarta lösningar för temperaturkontroll ingår i det intelligenta hybridvärmesystemet för ett enfamiljshus med låga utsläpp i Kivistö utställningsområde i Vanda.

Den renoverade prästgården Tyrvään Pappila använder Vexves VVS-produkter och värmestyrningen Vexve AM45 i sin distributionsenhet för fjärrvärme.