HVAC/R

Vexves sortiment av ventillösningar för sekundära nät inkluderar stålkulventiler och rostfria stålkulventiler samt injusteringsventiler. Ventilerna är konstruerade för att säkerställa pålitlig och ekonomisk fördelning av uppvärmning och kylning i större byggnader. Vexves ventiler används vanligtvis i ETS-rum som del av fjärrvärmeanläggningar, kylaggregat och fläktluftkylare. Våra unika injusteringsventiler med V-port kan användas för både avstängnings- och injusteringsapplikationer, vilket innebär att det behövs färre ventiler.

Relaterade produkter

Stålkulventiler

Rostfria stålkulventiler

Injusteringsventiler

Referenser

Laitila Wirvoitusjuomatehdas används Vexve X-seriens rostfria avstängningsventiler att ser till att kylnings- och uppvärmningsledningarna kan stängas tillförlitligt i händelse av ställdonsfel.

Kalaneuvos Oy är Nordens största fiskrökerianläggning. De exporterar sina produkter till länder i bl.a. Europa och Asien. Under 2019 fördubblade företaget storleken på fiskerifabrikens produktionsanläggning i Sastamala till över 11 000 kvadratmeter.

Ventiler från Vexve används i Gebwells fjärrvärmecentral för att värma och kyla Amos Rex-museet.

Valet av Vexves ventiler med integrerade pressanslutningar för centrets värmesystem innebar att installationen gick avsevärt snabbare.

Vexves avstängnings- och injusteringsventiler valdes för det nya centralsjukhusets energieffektiva och ekonomiska värme- och kylsystem.

Injusteringen av värme- och kylsystemet i Syvälahtis aktivitetshus lyckades direkt tack vare god planering och injusteringsventiler från Vexve och Naval.

Den renoverade prästgården Tyrvään Pappila använder Vexves VVS-produkter och värmestyrningen Vexve AM45 i sin distributionsenhet för fjärrvärme.