Ställdon

Vexve levererar totala ventillösningar inklusive manuella, elektriska och hydrauliska ställdon, liksom särskilda, specialutformade lösningar såsom expanderande spindlar osv.

Vexve Oy:s eget hydrauliska ställdon Hydrox är speciellt utformade för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla, och för att användas tillsammans med Vexves omfattande sortiment av kul- och vridspjällsventiler.

Manuella växlar

Elektriska manöverdon

Hydrauliska manöverdon