Växlar och ställdon

 Vexve levererar totala ventillösningar inklusive manuella, elektriska och hydrauliska ställdon, liksom särskilda, specialutformade lösningar såsom expanderande spindlar osv.

Vexve Oy:s eget hydrauliska ställdon Hydrox™ har tagits fram specifikt för fjärrvärme och fjärrkyla.