Elektriska manöverdon

Lösning

 • Auma eller liknande
 • för automatisk drift (öppning/stängning) av ventiler

Tillgänglig

 • i en komplett storleksserie kompatibel med Vexves ventiler

Egenskaper (AUMA SA)

 • Momentområde från 10 Nm till 56 000 Nm
 • Utgångshastigheter från 4 till 180 v/min
 • Begränsnings- och momentavkännande
 • Tillgänglig med 3-ph AC, 1-ph AC och likströmsmotorer
 • Handhjul för manuell manövrering
 • Högt skalskydd
 • Högkvalitativt korrosionsskydd
 • Breda omgivningstemperaturområden

Tillval

 • Mellanpositionsbrytare
 • Brytare i tandem version
 • Fjärrpositionssändare
 • Magnetisk begränsnings- och momentsändare
 • Mekanisk lägesindikator

Gränssnitt

 • Elektrisk anslutning via AUMA plugg/uttag kontakt
  (terminaler tillval)
 • Kabelingångar i olika versioner
 • Utgående drivningstyper i enlighet med ISO och DIN
  standarder

Elektriska manöverdon

 Kulventiler, reducerat genomloppKulventiler, fullt genomloppVridspjällsventiler
Ventilstorlek (DN)AumaAumaAuma
200SQ12.2SA07.6-GS100.3-(208:1) 
250SA07.6-GS100.3-(208:1)SA10.2-GS125.3-(208:1) 
300SA10.2-GS125.3-(208:1)SA10.2-GS125.3-(208:1)SA07.6-GS100.3-(208:1)
350SA10.2-GS125.3-(208:1)SA10.2-GS125.3-(208:1)SA07.6-GS100.3-(208:1)
400SA10.2-GS125.3-(208:1)SA10.2-GS160.3-(442:1)SA07.6-GS100.3-(208:1)
450  SA10.2-GS125.3-(208:1)
500SA10.2-GS160.3-(442:1)SA10.2-GS160.3-(442:1)SA10.2-GS125.3-(208:1)
600SA10.2-GS160.3-(442:1)SA10.2-GS200.3-(864:1)SA10.2-GS160.3-(442:1)
700SA10.2-GS200.3-(864:1)SA10.2-GS250.3-(848:1)SA10.2-GS160.3-(442:1)
750  SA10.2-GS200.3-(864:1)
800SA10.2-GS250.3-(848:1)SA14.2-GS250.3-(442:1)SA10.2-GS200.3-(864:1)
900  SA10.2-GS200.3-(864:1)
1000  SA14.2-GS250.3-(848:1)
1200  SA14.2-GS250.3-(848:1)
1400  SA14.6-GS250.3-(848:1)