Hydrauliska manöverdon

Lösning

 • Hydrox
 • för automatisk drift (öppning/stängning) av ventiler
 • speciellt utformad för fjärrvärme och
  fjärrkylningstillämpningar och Vexves ventiler
 • för minsta underhåll och fullständig säkerhet

Tillgänglig

 • i en komplett storleksserie kompatibel med Vexves ventiler
 • manuell eller fjärrkontrollerad (obs! manuell manövrering
  standard)

Egenskaper

 • Fullständigt säker för underjordsinstallation
 • Hydrauliskt självförsörjande
 • Lägessändare/indikator (lågspänning)
 • Utformad speciellt för ventilmomentkrav - utformad för full
  kompabilitet med Vexves ventiler 
 • Manöverdonskåpa utformad för skydd mot vatten, salt och
  damm
 • Moment upp till 64 000 Nm
 • Rekommenderat tryckområde 30 - 200 bar
 • Omgivningstemperaturområde -25ºC till +85ºC
 • Rotationsvinkel upp till 95º
 • Justerbara ändstopp
 • Utgångsfläns enl. ISO 5211
 • IP68

 • Omgivningstemperaturområde -25ºC till +85ºC
 • Rotationsvinkel upp till 95º
 • Justerbara ändstopp
 • Utgångsfläns enl. ISO 5211
 • IP68

*) Möjlighet att öka momentet när högre moment än vanligt behövs

Hydrauliska manöverdon

VridspjällsventilerKulventiler, reducerat genomloppKulventiler, fullt genomlopp
Ventilstorlek (DN) Ventilstorlek (DN) Ventilstorlek (DN) 
300Hydrox240-100Hydrox03540-80Hydrox035
350Hydrox2125Hydrox2100Hydrox2
400Hydrox4150Hydrox2125Hydrox2
450Hydrox8200Hydrox2150Hydrox2
500Hydrox8250Hydrox2200Hydrox2
600Hydrox8300Hydrox4250Hydrox4
700Hydrox16350Hydrox4300Hydrox4
750Hydrox16400Hydrox8350Hydrox8
800Hydrox16500Hydrox8400Hydrox8
900Hydrox32600Hydrox8500Hydrox8
1000Hydrox32700Hydrox16600Hydrox16
1200Hydrox64800Hydrox 32700Hydrox32
1400Hydrox64  800Hydrox64