1 / 2022

A zase ten vodík!

Vodík stále patří mezi nejdiskutovanější témata současnosti, a dotýká se celého světa. ARMATURY Group také dbá na životní prostředí a podporuje každý projekt, který se týká přechodu na zelenou.

Součástí těchto projektů je i Vodíková strategie pro podporu klimaticky neutrální Evropy. A tak se ve společnosti stále častěji setkávají s požadavky na armatury, které budou vyhovovat vodíkovému provozu.

Důležité je, jak se vodík chová

Jedním z důležitých bodů, které musí výrobce armatur vnímat je fakt, jak se vodík chová k materiálům, ze kterých se vyrábějí průmyslové armatury. Obecně platí, že vodík má menší rozměr molekul a jeho průchodnost skrz nedokonalosti materiálů (např. mikrotrhliny, nerovnosti apod.) je mnohem větší než např. u vzduchu. Jako mnohem vhodnější materiál je využíván tvářený než litý vstupní polotovar. Protože společnost ARMATURY Group má většinu vyráběných armatur právě z těchto tvářených materiálů je možno prohlásit, že většina produkce je vhodná pro použití na směs plynů s vodíkem nebo na čistý vodík.

Je potřeba mít cíl

Celá skupina, i jednotlivé společnosti, Vexve Armatury Group nechtějí zůstat opodál a mají za cíl získat dobrou pozici ve vývoji armatur pro zemní plyn s přidaným vodíkem. Což deklaruje i ve své strategii. Všechny společnosti Vexve Armatury Group jsou členy vodíkových clusterů. Mohou tak jednat a sdílet své zkušenosti s kolegy z jiných evropských zemí a podílí se svými připomínkami na harmonizaci předpisů a norem v dané oblasti. V rámci celé skupiny je pak snaha co nejvíce najít uplatnění našich stávajících výrobků pro procesy kde se vodík vyrábí, transportuje nebo spotřebovává. Nemusí se pak primárně jednat o vodík jako provozní médium, ale o vstupní „polotovar“, ze kterého se pak vodík vyrábí. Typickým příkladem může být čpavek nebo demineralizovaná voda pro hydrolýzu apod.

Společnost ARMATURY Group zastoupena i v pracovní skupině Evropského výboru pro normalizaci (CEN). V rámci této skupiny mají být řešeny problémy norem pro armatury na plynovody zemního plynu, do kterých bude postupně přidáván vodík. Výsledkem této aktivity mají být nové normy EN, které už budou reflektovat jiné technické nároky na armatury používané na směsi zemního plynu a vodíku, potažmo v konečném důsledku čistý vodík.

Připraveni na vodíkovou budoucnost

Díky těmto všem aktivitám a zkušenostem, jen společnost ARMATURY Group již nyní připravena na vodíkovou budoucnost. A to i díky zkoušení stávajících typů armatur, a to hlavně kulových kohoutů, které mohou sloužit pro přepravu pracovního média v různých koncentracích vodíků v zemním plynu. Pro ARMATURY Group je důležitá i odolnost a životnost těchto armatur. Proto jsou armatury po dobu testování vystaveny expozici zkušebního plynu po dobu několika měsíců až let, při reálných podmínkách provozu.

Pro více informací:

Petr Heider, Technický ředitel