Odpovědnost a udržitelnost

Podporujeme nízkouhlíkovou budoucnost

Našich pět průmyslových odvětví má velmi dobrou pozici pro přechod k zelenější budoucnosti. Už nyní pochází 75 % našich tržeb z ekologických projektů a výrobků, a nadále pracujeme na dalším zvýšení podílu pomocí inovativních způsobů, jak snížit svou uhlíkovou stopu.

Snižujeme uhlíkovou stopu

Od roku 2019 počítáme a aktivně snižujeme naši uhlíkovou stopu. Mezi hlavní opatření řadíme přechod na elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů, investice do systémů vytápění v našich závodech, technické zdokonalování našich výrobků a výběr materiálů, stejně jako snížení množství odpadu produkovaného při výrobě.

Uhlíkově neutrální do konce roku 2024

Naším ambiciózním cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality ve vlastních provozech do konce roku 2024 (Kategorie 1 a 2 podle Protokolu o skleníkových plynech). Nadále pracujeme na snižování nepřímých emisí také v Kategorii 3 prostřednictvím technických zlepšení výrobků a výběru inovativních materiálů.

Společenská zodpovědnost hraje v našem podnikání klíčovou roli

Chceme být odpovědným zaměstnavatelem, který buduje prosperující podnikání a zároveň se aktivně podílí na přechodu k zelené ekonomice – nejen prostřednictvím našich produktů, ale také změnou našeho fungování díky vlastnímu rámci ESG. O odpovědnosti nejlépe vypovídají konkrétní činy!

Společenská odpovědnost je hlavní prioritou, kterou se řídí naše podnikání. Budujeme ziskové podnikání ekologicky, sociálně a ekonomicky udržitelným způsobem. Zavázali jsme se dlouhodobě rozvíjet naše procesy a vztahy se zainteresovanými stranami a vytvářet chytrá a ekologická řešení.

V praxi se naše odpovědnost vůči zákazníkům projevuje kvalitou a životností našich výrobků a také ujištěním, že všechny výrobky Vexve jsou vyráběny v souladu s nejvyššími obchodními standardy. Na místní úrovni pro nás odpovědnost znamená, že jsme spolehlivým zaměstnavatelem a aktivně podporujeme rozvoj regionů, ve kterých působíme.

Společně můžeme vybudovat zelenější budoucnost!