12 / 2021

ADIPEC 2021 aneb úspěšná účast na výstavě

Společnost ARMATURY Group se po roce nucené pauzy způsobené pandemií COVID-19 zúčastnila výstavy ADIPEC 2021, která se konala ve dnech 15. – 18. listopadu v Abu Dhabi ve Spojených Arabských Emirátech.

Společnost ARMATURY Group se po roce nucené pauzy způsobené pandemií COVID-19 zúčastnila výstavy ADIPEC 2021, která se konala ve dnech 15. – 18. listopadu v Abu Dhabi ve Spojených Arabských Emirátech.

Tato výstava je jednou z nejprestižnějších výstav v oboru těžby ropy a plynu ve světě a zřejmě nejdůležitější v regionu Blízkého a Středního Východu.

Stánek ARMATURY Group byl součástí expozice jejího lokálního partnera, firmy Al Ghaith. Celou výstavu i souběžnou konferenci provázela přísná protiepidemická opatření, do areálu výstaviště měli přístup pouze očkovaní návštěvníci a vystavovatelé, kteří se navíc k očkování museli prokazovat i PCR testem, který nesměl být starší než 96 hodin. I přes tato opatření byla návštěvnost výstavy velmi vysoká, bylo zjevné, že to byla první příležitost takovéhoto rozsahu po delší době.

Poutavý stánek a nekončící debaty

Stánek společnosti ARMATURY Group poutal velkou pozornost během celé doby trvání výstavy, pracovníci stánku byli v permanentním kontaktu s návštěvníky, kteří měli zájem o jejich výrobky. Návštěvníci stánku byli především manažeři různých firem ze zemí Perského Zálivu, střední Asie i Dálného Východu, Evropy či Afriky, kteří hledali potenciální dodavatele výrobků pro chystané investiční akce i pro možnosti běžné distribuce. Další část návštěvníků tvořili stávající zákazníci nebo dodavatelé materiálů. Pro obě strany tak výstava představovala možnost prodiskutovat dosavadní vzájemné obchodní vztahy a výhledy do budoucna. Zajímavou část návštěvníků tvořili mladí technici z místních firem, kteří byli na výstavě za získáním zkušeností, takže se zástupci ARMATURY Group často setkávali s otázkami typu „Co je to za produkt?“ a „K čemu to slouží a jak to funguje?“.

Společnost ARMATURY Group na výstavě ADIPEC navázala mnoho nových kontaktů především ze zemí Blízkého a Středního Východu, které by do budoucna mohly představovat zajímavé obchodní příležitosti. Tento region je jednou z nejvýznamnějších oblastí těžby ropy a plynu a účast v projektech, které zde již probíhají nebo jsou teprve ve fázi přípravy, by firmě mohla přinést nemalý objem zakázek. „Chceme pokračovat v dodávkách armatur, především kulových kohoutů pro firmu ADNOC a naším cílem budou i další podobní koncoví uživatelé z tohoto regionu,“ komentuje účast na výstave Stanislav Herudek, manažer prodeje.

Prezentace ARMATURY Group na takovéto akci znamená i jistou prestiž firmy jako předního výrobce armatur, proto se společnost plánuje účastnit i dalšího ročníku této výstavy.

Pro více informací:

Stanislav Herudek, manažer prodeje