7 / 2022

Aktivity na Blízkém východě

Jedním ze strategických cílů společnosti ARMATURY Group je expanze na nové trhy a hledání nových příležitostí.

Jedním ze strategických cílů společnosti ARMATURY Group je expanze na nové trhy a hledání nových příležitostí. Zajímavým exportním trhem se jeví Kuvajt, země bohatá na naleziště ropy a zemního plynu.

Z toho důvodu se tam v polovině června vydali zástupci ARMATURY Group Stanislav Herudek a Sivaram Jayaraman na sérii jednání a prezentací pro potenciální zákazníky v této zemi, vklíněné mezi Irák a Saúdskou Arábii.

Místní zástupce ARMATURY Group v Kuvajtu, společnost Al Mulla Group, zorganizovala kromě zmiňovaných prezentací i seminář, který měl za účel představit jak firmu Al Mulla Group, tak především společnost ARMATURY Group širokému spektru potenciálních zákazníků na jednom místě. Kromě prezentací proběhla diskuse, během níž účastníci semináře měli příležitost klást dotazy.

Jejich zájem směřoval především k různým typům armatur, které ARMATURY Group vyrábí, materiálovým a konstrukčním provedením a situaci na trhu obecně. Po této diskusi následovala ještě série dvoustranných jednání.

Základním předpokladem pro dodávání armatur do Kuvajtu je nutnost schválení místními státními společnostmi KOC (Kuwait Oil Company) a KNPC (Kuwait National Petroleum Company). „Na schvalovacích procesech nyní intenzivně pracujeme, abychom v horizontu několika měsíců obě schválení dostali a mohli se účastnit výběrových řízení na dodávky armatur, které obě tyto společnosti vyhlašují.

Díky vysoké poptávce po ropě a zemním plynu se v celé oblasti Blízkého a Středního východu budují nová zařízení na zpracování těchto surovin a navyšují kapacity stávajících provozů, což pro naši společnost může představovat nové příležitosti k expanzi na tyto trhy,“ uvedl vedoucí prodeje Zámoří v ARMATURY Group Stanislav Herudek.

Více informací:

Stanislav Herudek

Vedoucí prodeje, Zámoří

+420 603 207 320

stanislav.herudek@vexve.com

Odvětví

Gas & Hydrogen

Obchodní regiony

Střední východ, Amerika, Střední Asie

Zastupované značky

  • Vexve Armatury