11 / 2021

ARMATURY Group nasadí roboty pro automatizaci svařování

Společnost ARMATURY Group a.s. je předním evropským lídrem ve výrobě průmyslových armatur.

Společnost ARMATURY Group a.s. je předním evropským lídrem ve výrobě průmyslových armatur. K udržení se na této přední pozici je potřeba ještě více zefektivnit výrobu a výrobní procesy, a to také v rámci investic do nových strojů, automatizace a robotizace. ARMATURY Group chystá investice do nových a produktivních technologií v oblasti svařování. Jednou z plánovaných investic je nákup nového svařovacího robotického pracoviště.

V prvním kroku bylo potřeba provést rozbor výrobního sortimentu s cílem nalézt opakovatelnost typových svarových spojů. Na tyto opakující se svarové spoje se může aplikovat stejný nebo velice podobný svařovací cyklus. Jedná se o vhodné předpoklady pro aplikaci robotizace ve svařování.

Na trhu je řada výrobců ručního, částečně mechanizovaného, robotického a plně automatizovaného svařovacího zařízení. Dle výrobního sortimentu bylo třeba zvolit správnou variantu. Zhruba od roku 2018 začaly probíhat první návštěvy u výrobců svařovacích zařízení i u koncových zákazníků, kteří si tato zařízení zakoupili a mohli poskytnout zpětnou vazbu z reálného provozu těchto zařízení.

Ve finální fázi projektu bylo navrženo robotické pracoviště se systémem tří stanic a jedním svařovacím robotem. První stanice bude vybavena dvouosým polohovacím zařízením s nosností 2 000 kg a prostorem v U-rámu polohovadla max. 2600 mm. Druhá stanice bude vybavena jednoosým stolem s nosností 3 000 kg. Třetí stanice bude volná bez polohovadla, určená pro větší výrobky bez potřeby polohování. Robotické rameno bude umístěno v závěsné poloze na dráze s pojezdem.

Modernizace a nákup nového pracoviště svařování je hlavním předpokladem pro hospodárnou a konkurenceschopnou výrobu. Od robotického pracoviště společnost ARMATURY Group očekává zvýšení produktivity, stabilní kvalitu svarových spojů a snížení nákladů na výrobu. Robotické pracoviště by mělo pokrýt i stále častější nedostatek kvalifikovaných ručních svářecích pracovníků. Mechanizace svařování má nesporný vliv jak na vnitřní jakost, tak i na finální vzhled krycích vrstev svarů. Tyto skutečnosti, spolu s výraznou úsporou času oproti ručnímu svařování v polohách, pak výrazným způsobem snižují náklady na svářečské operace. ARMATURY Group tak má všechny předpoklady pro zvýšení dlouhodobé kvality svarových spojů a zvýšení efektivnosti svařování.

Pro více informaci: David Scheffczik, technolog svařování