2 / 2024

ARMATURY Group, ZMK Technologies a Vexve spojují své síly pod značkou Vexve

Vexve Armatury Group je předním evropským poskytovatelem náročných řešení armatur pro energetiku a vybraná energeticky náročná odvětví. Od 1. února 2024 bude skupina Vexve Armatury Group a tři společnosti, které pod ni spadají – Vexve Oy, ARMATURY Group a.s. a ZMK Technologies GmbH – vystupovat pod společnou značnou ”Vexve”.

Nová značka přináší více než 80 let zkušeností s vývojem a výrobou průmyslových armatur. Vexve, které nyní vystupuje ještě jednotněji, s hrdostí oznamuje, že jeho vysoce kvalitní výrobky budou v budoucnu známé jako "Vexve", "Vexve Armatury" a "Vexve ZMK". Společnost má pět vlastních výrobních závodů ve Finsku, Česku, Německu a Číně s výrobní plochou cca 100 000 m2 a investovaným majetkem ve výši více než 100 milionů EUR. 

Už nyní pochází 75 % tržeb společnosti z ekologických projektů a výrobků, které umožňují nízkouhlíkovou budoucnost. Patří sem oblasti teplárenství, vodíku, vodní a jaderné energetiky a také vysoce specializované armatury pro energeticky náročná průmyslová odvětví, které pomáhají zákazníkům snižovat své emise. Pro rok 2024 si Vexve stanovilo ambiciózní cíl stát se do konce roku ve svých vlastních provozech uhlíkově neutrální.

Jako společnost bude Vexve i nadále fungovat v souladu se svými hodnotami: pracovat jako jeden tým, společně překonávat překážky a chovat se zodpovědně. Značce Vexve lze důvěřovat pro její vysoce kvalitní výrobky, odborné znalosti jejích pracovníků a spolehlivost vůči partnerům.

Po změně obchodní značky budou společnosti vystupující jako Vexve, tedy Vexve Oy, ARMATURY Group a. s. a ZMK Technologies GmbH, nadále působit pod stávajícími názvy právnických osob a DIČ. Změny nemají vliv na stávající dohody ani smlouvy a všechny certifikáty výrobků a kvality zůstávají v platnosti. 

Více informací:

Paul Gustavsson, CEO | paul.gustavsson@vexve.com | +46 7082 071 15

Vexve v kostce
Vexve je předním evropským poskytovatelem náročných řešení armatur pro energetiku a vybraná energeticky náročná odvětví. Společnost je známá svou vynikající kvalitou výrobků, odborností svých pracovníků a spolehlivostí vůči partnerům. Vexve dodává své výrobky do více než 70 zemí a v továrnách ve Finsku, Česku, Německu a Číně zaměstnává přes 700 pracovníků. Vexve si dává za cíl být lídrem v poskytování náročných řešení armatur pro přechod k nízkouhlíkové budoucnosti.