5 / 2022

Armatury v oblacích, případová studie o 5 NEJ

V rámci podpory prodeje se na obchodním oddělení ARMATURY Group objevila myšlenka vytvořit první e-book v historii této společnosti.

V rámci podpory prodeje se na obchodním oddělení ARMATURY Group objevila myšlenka vytvořit první e-book v historii této společnosti. Základní myšlenkou bylo vytvořit zajímavou případovou studii, která na konkrétním projektu popíše naše dovednosti, um, zkušenosti a aktivní zákaznický přístup, na kterém si naše společnost velmi zakládá. Studie je vytvořena pro naše stávající i potenciální klienty a jejím posláním je podpořit prodej a propagovat firmu.

Volba zakázky byla jasná

Prvním důležitým bodem bylo zvolit zajímavou zakázku, které by se tato případová studie mohla týkat. Obchodní manažeři spolu s marketingovým oddělením zvolili zakázku pro Třinecké železárny, která se právě expedovala. Jednalo se o dodávkou dvou kusů brýlového šoupátka C62.2 113 typ 129AE AG DN 2000 a dvou kusů uzavíracích klapek L32.63 DN 2000 s elektropohony.

Cílem zakázky byla modernizace a unifikace provozu, a armatury z dílny ARMATURY Group tak nahradily původní kousky, které fungovaly jako hlavní uzávěry v potrubním systému a proudil jimi mokrý topný hutní plyn. Nové armatury tak musely splňovat nejen všechny nároční požadavky stávajícího provozu a legislativy, ale také musely být šetrné k životnímu prostředí.

Výsledkem bylo 5 nej…

Samostatná výroba celé sestavy trvala 4 měsíce, a předcházelo jí několik jednání o návrhu designu, požadavcích zákazníka a také se projednávaly velmi náročné provozní podmínky, následovaly konstrukční práce a technologická příprava výroby. Armatury se totiž musely umístit do výšky 40 metrů a také se na místo musely „provléci“ malým otvorem ve střeše ocelárny, tomu předcházela velmi náročná a složitá nadrozměrná doprava.

Výsledkem byla nejen zakázka, které byla nejsložitější, nejtěžší a nejkomplikovanější, měla nejvíce součástí, s montáží nejvýše, ale také i e-book, který celou tuto zakázka popisuje od samého začátku příprav, až po finální testování na místě.

Pokud vás zajímají podrobnosti o tomto jedinečném projektu, napište na ARMATURY Group nebo se přímo obraťte na svého obchodního zástupce.

V ARMATURY Group mají rádi velké výzvy!

Pro více informací:

Zdeněk Kročil

Vedoucí prodeje, Střední Evropa

+420 602 581 244

zdenek.krocil@vexve.com

Odvětví

Iron & Steel

Obchodní regiony

Střední Evropa

Zastupované značky

  • Vexve Armatury