12 / 2023

Historicky první GAS Conference 2023

Ve dnech 5. a 6. 12. tohoto roku jsme uspořádali historicky první plynárenskou konferenci.

Akce se konala v příjemném prostředí v polském Krakově a byla rozdělena do dvou částí. První den, po představení účastníků a firem, jsme prezentovali naše výrobky, reference a certifikáty, včetně unifikace, kterou již někteří zákazníci využívají, což nám umožňuje zkrátit termíny dodání o několik týdnů.

Velký zájem mezi přítomnými vyvolal odpolední blok přednášek zaměřený na vodík, jeho přepravu plynárenskou soustavou a skladování. Sdíleli jsme zde naše zkušenosti ze zkoušek, následných analýz a závěrů, a rovněž jsme popisovali plány v této oblasti na nejbližší období. Na závěr jsme poskytli prostor krátkým prezentacím našich významných zákazníků, aby představili své aktivity a podělili se o zkušenosti ze vzájemné spolupráce. Celý blok přednášek provázely četné odborné otázky účastníků.

Druhý den přivítali zástupci společnosti AG účastníky konference ve firmě, kde jsme je informovali o našich servisních aktivitách, ale hlavně jsme je provedli našimi výrobními prostory. Přibližně polovina účastníků dosud naši firmu neviděla, pouze o ní slyšela, a po prohlídce byli nadšeni moderním vybavením, čistotou a organizací práce. Celkově, i přes velmi složitou dopravní situaci (dva dny před akcí napadlo cca 40 cm sněhu), se na konferenci v Krakově sešlo 25 lidí ze 17 zemí, což této akci dodalo silný mezinárodní rozměr.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěchu této akce, zejména zástupcům marketingu, konstrukce, výroby a obchodu.

Libor Kremel

Ředitel, Gas & Power

libor.kremel@vexve.com

Odvětví

Gas & Hydrogen, Power

Zastupované značky

  • Vexve Armatury