7 / 2022

Hutní armatury v roce 2022 a v budoucnu

Rok 2022 je pro segment hutních armatur ve společnosti ARMATURY Group a.s. opravdu přelomovým rokem.

Rok 2022 je pro segment hutních armatur ve společnosti ARMATURY Group a.s. opravdu přelomovým rokem. Jak jste již byli informováni, na začátku roku vznikla samostatná obchodní skupina, která se pod vedením Samiho Leinonena zabývá prodejem a službami pro hutní podniky na celém světě.

Na podporu jejich aktivit byl vytvořen nový , který je již koncipován zcela jinak než všechna předešlá vydání. Jedná se o ucelený přehled vyráběných speciálních armatur pro hutní závody, bez rozměrových tabulek a detailních popisů. Katalogové listy budou zasílány zákazníkům v případě jejich zájmu o konkrétní typ armatury. Nový katalog zahrnuje i nové typy armatur, a hlavně zohledňuje investici do nového obráběcího centra, které nám právě v oblasti hutních armatur umožňuje vyrábět ještě větší světlosti armatur.

Novinky v oblasti hutních armatur

  • horkovzdušná šoupátka – C63.6 typ136 – rozšíření do DN 2000
  • dvoupákové klapky – C61.4 typ141 – rozšíření do DN 3000
  • trojpáková klapka – C61.4 typ141A – nový typ uzavírací klapky
  • brýlové šoupátko s elektroovládáním – C62.2 typ129A – rozšíření do DN 3000 (nahrazuje typ129B, který se už nevyrábí)
  • brýlové šoupátko s hydraulickým ovládáním – C62.3 typ139 – rozšíření do DN 3000
  • klapka uzavírací trojexcentrická – C61.3 typ140A – rozšíření do DN 2000
  • klapka regulační – C65.1 typ124 – rozšíření do DN 4000

Vývoj v dalším období

V následujícím období se chce společnost ARMATURY Group zaměřit na rozšíření spolupráce s koncovými zákazníky a s projektovými organizacemi, a to především v oblasti západní Evropy. Firma se zaměřuje zejména na zákaznické úpravy jednotlivých typů armatur. Její specialisté a odborníci vždy hledají nejlepší možné technické řešení, vhodné pro konkrétní provozní podmínky a potřeby klienta. Velmi důležitá je také zpětná vazba od zákazníků, protože pomáhá k neustálému zdokonalování. ARMATURY Group disponuje zkušeným týmem techniků, kteří jsou schopni zákazníkovi poskytnout konzultace a poradentství, které patří mezi velmi potřebné služby, zejména při řešení specifických a náročných provozních požadavků.

V budoucnu chce společnost rozšířit portfolio armatur o nové typy, které budou potřebné při nových směrech výroby železa. Snížení uhlíkové stopy při výrobě surového železa je určitě důležité téma pro budoucnost a ARMATURY Group sleduje nové trendy a nechce zůstat pozadu při vývoji nových typů armatur.

Pro více informací:

Petr Heider, technický ředitel