5 / 2021

HYDRO armatury pomáhají produkovat čistou energii

V ARMATURY Group podporujeme udržitelný rozvoj a výrobu zelené energie.

V ARMATURY Group podporujeme udržitelný rozvoj a výrobu zelené energie. Naším cílem je snižovat negativní dopad na životní prostředí! Stále více a častěji vyrábíme a dodáváme armatury do vodních elektráren, kde naše uzavírací klapky a kulové kohouty pomáhají s produkcí čisté, zelené energie. Dnes vám tyto armatury pro vodní elektrárny představíme a blíže se podíváme i na jednotlivé typy uzavíracích armatur.

O jaký typ uzavíracích armatur se jedná?

Jedná se především o kulové kohouty a uzavírací klapky. Armatury jsou ovládané závažím a hydraulickým válcem a patří do skupiny bezpečnostních armatur. Takovéto armatury se používají hlavně ve vodních elektrárnách před turbínou, a jsou proto jedním z prvků zabezpečujících výrobu zelené energie. Armatury pod značkou AG se touto formou zapojují do udržitelného rozvoje. Nacházejí se v různých koutech světa, jako například v Kongu, Panamě, Japonsku, Indonésii, Filipínách a mnoho dalších zemích. Díky dlouhodobé spolupráci se zákazníky procházejí armatury neustálým vývojem, a díky specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků a konkrétních projektů se jedná vždy o zakázkovou výrobu, jejímž cílem je vedle uspokojení potřeb zákazníka naše snaha snižovat ekologickou stopu.

Co je to bezpečnostní armatura?

Bezpečnostní armatura se dokáže uzavřít nebo otevřít v případě potřeby automaticky, aniž by potřebovala vnější zdroj energie. Armatura se zavře nebo otevře díky závaží, které je umístěno v horní poloze. V případě potřeby uzavření nebo otevření armatury závaží padá do dolní polohy, a to díky gravitaci. Ze spodní polohy je potom přes hydraulický válec a páku závaží přesunuto zpět do horní polohy. Závaží je tedy schopné zavřít armaturu bez nároku na elektrickou energii, čímž je zajištěna funkčnost a také ochrana zařízení elektrárny při všech situacích.

Kulové kohouty K92 AG

Společnost ARMATURY Group vyrábí velký rozsah světlostí od DN 100 až do DN 1400. Nejvyšší maximální tlak, který firma vyrobila, byl PN 160. Pro představu to znamená, že armatura musí vydržet sloupec vody cca 1600 m.

Jelikož je pracovní médium voda, je kladen větší nárok na výběr materiálů, které nepodléhají korozi. Používá se ve větší míře nerezová ocel, nebo jsou materiály opatřeny povrchovou ochranou. Na kouli je pro větší tvrdost nanesen povlak niklu s křemíkem a na víkách je pod sedlem nerezový podnávar. Celá vnitřní část armatury je proti korozi chráněna nátěrem.

Každý kus je originál

Když si zákazník objedná armaturu ovládanou závažím a hydraulickým válcem, jedná se z 99 % o prototyp. Je to z důvodu, že každé ovládání je šité na míru zákazníkovi. Zákazník musí zadat spád vody (mezi horní a dolní nádrží), tlak oleje do hydraulického válce, průtok vody, rozdíl tlaku před a za armaturou. Všechny tyto parametry mají vliv na velikost závaží a velikost hydraulického válce. Závaží má u větších světlostí hmotnost až několika tun. V praxi to znamená, že specifikace dvou kulových kohoutů, přestože mají stejné DN i PN, mohou být naprosto odlišné, a výsledkem nejsou totožné výrobky.

Uzavírací klapky L32 AG

Pro tyto aplikace se v drtivé většině používají uzavírací typu L32.7, kde dvojexcentricky vyosený talíř zajistí příznivější průběh uzavíracích momentů. Potřebná hmotnost závaží tak vychází menší, než jaké by bylo potřeba u klapky s talířem vyoseným pouze v jednom směru.

První bezpečnostní klapky byly vyrobeny v roce 2001. Do loňského roku bylo vyrobeno přes 430 kusů těchto speciálních armatur v tlakových řadách PN 2,5 až PN 40 a ve světlostech DN 150 až DN 3500. Velikost DN 3500 včetně ovládání vážila úctyhodných 35 tun. Klapky pro malé vodní elektrárny jsou oproti standardním katalogovým klapkám vybaveny kotevní patkou, často mají integrovaný obtok, a tedy i atypickou stavební délku, mohou být vybaveny integrovanou montážní vložkou, různým počtem snímačů, aretací ovládání v koncových polohách a podobně. Kromě výbavy samotných armatur jsou v některých případech vyšší požadavky na prováděné zkoušky svarů a polotovarů. Také je někdy potřeba rozšířit standardně dodávanou průvodní dokumentaci o podrobnější výkresy, pevnostní výpočty, průtokové charakteristiky a další…

Široký sortiment příslušenství

Velmi často bývají tyto armatury, jak klapky, tak kulové kohouty, dodávány s dalším zařízením, jako jsou například montážní vložky a části potrubí sloužící jako doměrky. Obojí lze dovybavit připojením pro odvzdušnění a odvodnění hlavního potrubí, připojením pro snímače tlaku média v potrubí nebo vlezem do potrubí. Poslední dobou si zákazníci s armaturou objednávají také kotevní rám, který se zabetonuje do podlahy strojovny, a na něj se bezpečnostní armatura ustaví. V několika případech byl součástí dodávky také hydraulický agregát, který byl umístěn přímo na armatuře, a s hydraulickým válcem je propojen hadicemi. Součástí dodávky může být také systém řízení, který se napojí na čidla hlídající parametry proudícího média a na velín pro vzdálené ovládání.

Zakázky na bezpečnostní armatury pro malé vodní elektrárny realizujeme stále častěji. Výstavba těchto vodních děl je plně v souladu se současným směrem výroby elektřiny bez ekologické zátěže naší planety. Společnost ARMATURY Group je velmi ráda, že je tohoto procesu součástí. Snažíme se vyjít vstříc našim zákazníkům v jejich rozličných požadavcích na výbavu armatur tak, aby od nás odcházeli spokojení a znovu se k nám vraceli. Myšlenka udržitelného rozvoje je na začátku každé zakázky a je společným cílem naším i našich zákazníků.

Pro více informací:

Petr Heider, technický ředitel