1 / 2022

Nová organizace obchodu – představujeme vedoucí manažery

S novým rokem přišla změna v organizaci obchodu v ARMATURY Group.

Vedení skupiny Vexve Armatury Group, jejíž součástí ARMATURY Group je, přijalo na jaře roku 2021 novou strategii skupiny na roky 2021-2024.

Mezi hlavní body strategie patří přesné vymezení oblastí, ve kterých se skupina bude do budoucna dále rozvíjet. Je to těchto pět průmyslových segmentů: plyn, energetika, hutnictví, teplárenství a petrochemie.

V souvislosti s těmito strategickými závěry došlo v ARMATURY Group od 1. 1. 2022 ke změně v organizaci obchodu, který je nyní rozdělen podle uvedených segmentů. Příprava na tuto změnu začala již na podzim roku 2021 postupným přerozdělením prodejního týmu do tří hlavních skupin – plynárenství, energetika a metalurgie, včetně provedení segmentace zákazníků, přípravy plánů prodejů, plánů obchodních nákladů a rozdělení pracovníků do kanceláří.

Vstříc velkým cílům

Společnost ARMATURY Group má za cíl být jedničkou na trhu střední a východní Evropy, chce se aktivně rozvíjet v západní Evropě a mimo Evropu, chce pokračovat v posilování pozice na trzích Perského zálivu. Hlavním cílem těchto kroků je pak poskytnout zákazníkům lepší obchodní servis, lépe sdílet a využít zkušenost při výrobě a provozu armatur, a celkově být úspěšný v každém segmentu. Spokojenost zákazníka pro nás zůstává prioritou číslo jedna, proto chceme i nadále získávat zpětnou vazbu od našich partnerů.

Vítězný tým

V rámci nové organizace obchodu vznikla v ARMATURY Group tři nová oddělení, a to dle jednotlivých strategických segmentů. Pojďme si představit vedoucí manažery a ředitele jednotlivých oddělení.

GAS & HYDROGEN

Obchodní ředitel: Ing. Libor Kremel, MBA
Vedoucí prodeje - Střední Evropa: Ing. Michael Slaný
Vedoucí prodeje - Západní Evropa: Ing. Petr Bolík
Vedoucí prodeje - Východní Evropa a SNS: Zbyněk Patschka
Vedoucí prodeje - Zámoří: Mgr. Stanislav Herudek

IRON & STEEL

Obchodní ředitel: Ingo Leufgen
Vedoucí prodeje - Západní Evropa: Christian Schmitz
Business Manager - Západní a Východní Evropa: Mgr. Hana Vítková
Vedoucí prodeje - Střední Evropa: Zdeněk Kročil

POWER

Obchodní ředitel: Ing. Adam Bajer
Vedoucí prodeje - Steam & Nuclear: Ing. Aleš Riemel
Vedoucí prodeje – Hydro: Stefan Kölbl
Vedoucí servisu, Aftermarket: Ing. Milan Rotter

Pro více informací

Libor Kremel

Ředitel, Gas & Power

libor.kremel@vexve.com

Odvětví

Gas & Hydrogen, Power

Zastupované značky

  • Vexve Armatury