8 / 2022

Nové svařovací robotické pracoviště

Mezi další významnou investicí do strojního vybavení společnosti ARMATURY Group se řadí nově instalované robotické svařovací pracoviště.

Mezi další významnou investicí do strojního vybavení společnosti ARMATURY Group se řadí nově instalované robotické svařovací pracoviště. Dodavatelem pracoviště se stala firma Valk Welding, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti svařovacích robotů a mnoho úspěšných realizací.

Instalace zařízení byla dokončena koncem měsíce června a v současné době jsou programovány a svařovány první svařence s vynikajícím výsledkem.

K obsluze a programování tohoto moderního zařízení byli vybrání operátoři, kteří absolvovali odborné zaškolení rozdělené do několika specializovaných bloků. Programování zařízení může probíhat přímo na svařovaném dílci nebo off-line pomoci softwaru.

Uspořádání pracoviště

Základem pracoviště jsou tři svařovací stanice a jedno zavěšené robotické rameno. Svařovací robotické rameno Panasonic speciálně vyvinuté pro obloukové svařování v ochranné atmosféře plynu se pohybuje po lineárním vedení mezi stanicemi.

  • první stanice je vybavená dvouosým polohovacím zařízením s nosností 2 000 kg a prostorem v U-rámu polohovadla max. 2 600 mm
  • druhá stanice je vybavená jednoosým stolem s nosností 3 000 kg
  • třetí stanice je volná plocha, určená pro rozměrnější výrobky

Co svařovací robotické zařízení dokáže

Svařovací robot je vybaven soustavou snímacích prvků a funkcí tak, aby dokázal svařovat co nejvíce typů dnes prováděných svarových spojů v ARMATURY Group. Mezi hlavní typy patří vícevrstvé koutové a tupé svarové spoje.

Svařovací robot je vybaven automatickou výměnou drátu, což umožňuje výměnu dvou různých jakostí svařovacího drátu bez nutnosti zásahu operátora do svařovacího procesu. Tato aplikace se uplatní například u uzavíracích klapek, kde se ve většině případů používají dva různé svařovací dráty.

Pro korekci nepřesnosti polohy jednotlivých dílů je zařízení vybaveno dotykovým senzorem. Dotykový senzor umožňuje snímání polohy svařence pomocí svařovacího hořáku. Po sejmutí polohy je provedena korekce programu dle aktuální polohy.

Hlavní očekávání od moderního svařovacího zařízení jsou:

  • zvýšení stability svařovacího procesu
  • výrazné zkrácení pracovních časů
  • zvýšení kvality svarových spojů
  • zvýšení svařovacích kapacit
  • snížení počtu neshod

Typy výrobků pro svařovacího robota

Koncepce pracoviště svařovacího robota je univerzální a neomezuje se na konkrétní typ výrobku z našeho sortimentu. Jediným omezením je nosnost a velikost polohovadel. Pro snížení nevýrobních časů programováním se zaměřujeme na opakovatelnost typů svarů.

V současné době jsou tvořeny programy pro svařence s největší opakovatelností. Mezi takové patří například tělesa klapek pro sesterskou společnost VEXVE.

Jedná se o novou etapu svařování, a ve společnosti ARMATURY Group věří, že společným úsilím navýší efektivitu práce, výrobní kapacity a kvalitu svařovaných armatur.

Pro více informací

David Scheffczik, vedoucí TPV svařování