3 / 2022

Nové výzvy aneb jak se svařuje v ARMATURY Group

Velký podíl na výrobě armatur představují svařovací procesy, které musí splňovat nejvyšší požadavky na kvalitu provedení.

Velký podíl na výrobě armatur představují svařovací procesy, které musí splňovat nejvyšší požadavky na kvalitu provedení. Svařovací procesy musí být provedeny na základě předem kvalifikovaných postupů svařování, které byly podrobeny řadě nedestruktivních a destruktivních zkoušek s vyhovujícím výsledkem předepsaných norem.

Tyto kvalifikované postupy jsou vázány na řadu proměnných, např. výrobní standard, jakost základních materiálů, metodu svařování, tloušťky a průměry základních materiálů, polohu svařování, tepelné zpracování svarového spoje a podobně. Společnost ARMATURY Group disponuje více než 220 kvalifikovanými postupy svařování.

Kvalifikace nových postupů svařování

Na základě nových projektů, v současné době i v rámci skupiny Vexve Armatury Group, tj. pro společnosti Vexve a ZMK Technologies, kvalifikuje ARMATURY Group další nové postupy svařování. Na požadavky nových materiálů a konstrukčních řešení musí reagovat okamžitě a neustále se rozvíjet. Jen za první měsíc roku 2022 museli v ARMATURY Group kvalifikovat šest nových postupů svařování a další jsou před nimi.

Samotné kvalifikace postupu svařování jsou jen částí úspěchu dobře zvládnuté zakázky. Další částí je kvalifikovaný svářečský personál s dobrou znalostí materiálů. V ARMATURY Group pravidelně školí kmenové zaměstnance. Každý svářeč disponuje několika svářečskými oprávněními podle metody svařování a druhu materiálu. V ARMATURY Group nově zvládli kvalifikovat svářeče na nikly a niklové slitiny. Úspěšně zvládají zvyšovat kapacity mechanizovaných pracovišť zaškolováním nových operátorů svařování a nebojí se nových výzev.

V rámci případného zvyšování kapacit firma spolupracuje s externími dodavateli kvalifikovaných svářečů. Pro ověření kvality musí tito svářeči před nástupem do výroby prokázat zručnost na zkušebním vzorku.

Nové výzvy v podobě nových materiálu, typů svarových spojů, speciálních požadavků zákazníků jsou hnacím motorem pro technologii svařování. Vždy je snaha připravit kvalifikované podklady v předvýrobní etapě. Správně zpracované podklady jsou základem úspěchu proveditelnosti výroby.

Díky všem těmto novým kvalifikacím svářečského personálu a kvalifikacím svařovacích procesů může firma rozšiřovat své možnosti v oblasti svařování. Neustálým rozšiřování možností se společnost snaží vyhovět všem požadavkům svých zákazníků.

Pro více informací:

David Scheffczik, technolog svařování