8 / 2022

Optimalizace šoupátek S33.4 a zakázka vyrobená v rekordním čase

Počátkem letošního roku jsme začali rozvíjet myšlenku, jak při zachování všech měřitelných parametrů (pevnost, těsnost, deformace a podobně) zjednodušit a urychlit výrobu svařovaných šoupátek S33.4.

Počátkem letošního roku jsme začali rozvíjet myšlenku, jak při zachování všech měřitelných parametrů (pevnost, těsnost, deformace a podobně) zjednodušit a urychlit výrobu svařovaných šoupátek S33.4. Jako ideální možnost k realizaci těchto myšlenek se jevila zakázka pro koncového zákazníka Tata Steel. Jedním z důležitých bodů této zakázky byl také i krátký termín dodání.

O 10 % lehčí šoupátka

Na pomoc s tímto úkolem využili v ARMATURY Group řadu inovativních nástrojů, jako je topologická optimalizace, mající za úkol vygenerovat design na základě okrajových podmínek. Výsledkem mohou být velmi zajímavé struktury, jak lze vidět na přiložených obrázcích.

Jako inspirace pro další práci se topologická optimalizace jeví jako velmi dobrý pomocník. Dalším krokem v snažení je parametrická optimalizace, v které již porovnáváme vyrobitelnou součást, kde úpravou jednotlivých parametrů, jako je šířka a tloušťka plechů optimalizují výsledný návrh. Výsledkem tohoto snažení je šoupátko, které má při zachování stejné tuhosti o 126 kg nižší hmotnost, což odpovídá cca 10 % celkové hmotnosti šoupátka.

Všechny šoupátka prošly tlakovými a funkčními zkouškami a byly dodány koncovému zákazníkovi. Nevýhodou při několikanásobné topologické a parametrické optimalizace je časová náročnost celého procesu, na druhou stranu v ARMATURY Group krom snížení hmotnosti také u tohoto kusu dokázali odstranit některá žebra a jejich svary.

Šoupátka v rekordním čase

K realizaci tohoto nápadu byla použita zakázka pro dlouholetého zákazníka, ocelárnu Tata Steel. Pro tu vyrobila společnost ARMATURY Group 4 kusy svařovaných šoupátek S33.41 typu 134 AG DN 600 ve velmi krátkém termínu, jež byl stanoven na 14 týdnů od zadání zakázky.

V červenci úspěšně proběhla přejímka tlakových a funkčních zkoušek za přítomnosti samotného zákazníka. V prvním srpnovém týdnu pak byla šoupátka odeslána do přístavního města IJmuiden v Holandsku, kde v tamní ocelárně nahradí staré kusy a stanou se součástí rozsáhlých investic do nových technologií, které zajistí nezbytné snížení emisí CO2. Pracovním médiem bude koksárenský plyn.

Díky tomuto úspěchu společnost ARMATURY Group již brzy čeká přejímka dalších armatur S33. 41 větších rozměrů DN 1000 a DN 1800.

Pro více informací:

Lukáš Kušnír, ředitel výzkumu a vývoje

Ján Puffler, projektový manažer | Hutnictví