1 / 2022

Šoupátka velkých světlostí reprezentují ARMATURY Group v Nizozemsku

Společnost ARMATURY Group v roce 2021 obdržela velmi významnou zakázku, a sice na dodávku 23 kusů šoupátek S33.4, v dimenzích od DN 1000 až DN 1400.

Společnost ARMATURY Group v roce 2021 obdržela velmi významnou zakázku, a sice na dodávku 23 kusů šoupátek S33.4, v dimenzích od DN 1000 až DN 1400. Zákazníkovi, kterým je společnost TATA Steel v nizozemském Ijmuidenu, byla tato zakázka expedována na konci roku.

Významný projekt na základě spolehlivých dodávek

Získání této zakázky bylo výsledkem několikaletého snažení podpořeného spolehlivými dodávkami v minulosti. Společnost ARMATURY Group pro tuto ocelárnu nedodává poprvé. Již v minulosti dodávala podobná šoupátka přes nizozemského partnera. Na základě dobrých referencí byla ARMATURY Group oslovena jako potencionální dodavatel i pro tento významný projekt, a to přímo koncovým uživatelem.

„První kontakt proběhl již v roce 2018 s českou projekční kanceláří, která akci projekčně zpracovávala. Podařilo se nám do projektu prosadit naše typy armatur. Poté nastalo dlouhé čekání a vyjednávání ohledně financování, následovalo vyhodnocování vlivu projektu na životní prostředí a samozřejmě cenové licitace ze strany zákazníky. Po třech letech se celá snaha vyplatila,“ vzpomíná na začátky projektu vedoucí prodeje pro západní Evropu Petr Bolík.

Pomáháme snížit uhlíkovou stopu

Ocelárna TATA Steel na pobřeží Severního moře patří do skupiny indického koncernu TATA. Konkrétně tento nizozemský závod zaměstnává přibližně 9 000 pracovníků. V rámci strategie Evropské Unie na snížení uhlíkové stopy dala EU a nizozemská vláda ocelárně za úkol buď snížit uhlíkovou stopu, nebo zavřít všechny nevyhovující provozy. Vedení společnosti se rozhodlo akceptovat nové požadavky a schválilo investice do nových vyhovujících technologií, které zajistí do budoucna snížení emisí CO2 a fungování i do dalších let. Jedná se o celou řadu větších či menších projektů v příštích letech a tato právě dokončovaná zakázka je jedním z prvních realizovaných.

Pro více informací: Radim Pochopien, Manažer prodeje - Západní a Východní Evropa | Hutnictví