5 / 2022

Úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C

Hrozba odstřižení Evropy od plynu proudícího plynovody z východu, vyvolává zvýšený zájem o zkapalněný zemní plyn, známý také pod zkratkou LNG.

Hrozba odstřižení Evropy od plynu proudícího plynovody z východu, vyvolává zvýšený zájem o zkapalněný zemní plyn, známý také pod zkratkou LNG. Ten je navíc považován za možnou ekologickou a také cenově výhodnější alternativu nafty. Při skladování, distribuci a přepravě LNG se využívají kryogenní kulové kohouty, s jejichž výrobou a testováním mají v ARMATURY Group velké zkušenosti. Ve dnech 10. – 13. 5. proběhla úspěšná kryogenní zkouška kulového kohoutu K92.C NPS 8 Class 300, který může být jedním z komponentů pro výrobu a přepravu zkapalněného zemního plynu.

Základem je 100% těsnost

Kulový kohout s novým typem sedel byl odzkoušen dle normy BS 6364. Tato norma říká, že za všech provozních podmínek v rámci maximálního povoleného rozsahu teplot a tlaků musí být 100% těsnost tělesa a ucpávky, a nesmí docházet k úniku média z potrubního systému do okolního prostředí.

Za kryogenních podmínek je povolena netěsnost v sedle, a to maximálně 100 milimetrů krychlových za sekundu vynásobeno vnitřním průměrem armatury. Po kryogenní aplikaci, tj. za standardních nekryogenních podmínek, pak musí být armatura opět 100% těsná, a to i v sedle. K dosažení této 100% těsnosti musí dojít po uplynutí určitého časového intervalu, během kterého dojde ke zvýšení teploty samotné armatury z kryogenní na běžnou.

Po montáži proběhly tlakové zkoušky při pokojové teplotě. Kulový kohout byl odzkoušen stlačeným heliem na přetlak a těsnost sedel. Všechny zkoušky vyhověly, těsnost byla s nulovými úniky.

Zkoušení

Kryogenní zkouška se prováděla dle normy BS 6364 ponořením kulového kohoutu do lázně s kapalným dusíkem při teplotě -196 °C a vystavením kulového kohoutu definovanému vnitřnímu přetlaku héliem. Na měřícím zařízení se poté sledovaly možné úniky hélia v sedlových partiích a vůči vnějšímu prostředí. Kulový kohout těsnil s nulovými úniky při zkoušce sedel do -150 °C, při teplotě -196 °C byl nejhorší výsledek 170 ml, což je oproti normě BS 6364, která určuje únik až 1200 ml, sedm krát lepší výsledek! Při ohřátí na 20 °C byl kulový kohout opět těsný, s nulovými úniky.

Výsledkem technicky i časově náročné zkoušky byl skvělý závěr: kryogenní kulový kohout prošel testem s vyhovujícím výsledkem. V ARMATURY Group jsou tak připraveni na nové výzvy při dodávkách kulových kohoutů pro kryogenní aplikace, například pro zkapalnění zemního plynu na LNG.

Pro více informací

Jan Plaček, konstruktér