6 / 2023

Vodíková mise v Nizozemsku ukázala cestu

Podnikatelské mise českých dodavatelů vodíkových technologií do Nizozemska se uskutečnila ve dnech 9. až 11. května 2023.

Cílem byla prezentace českých společností v oblasti vodíku na veletrhu World Hydrogen Summit & Exhibition 2023. Summit se uskutečnil v Rotterdamu, kde se letos prezentovalo na 350 vystavovatelů ze 108 zemí světa. Společnost ARMATURY Group byla přitom!

World Hydrogen Summit má každoročně velký mezinárodní rozměr a návštěvníkům přináší možnost setkat se s vedoucími představiteli vládního i soukromého sektoru vodíkové energetiky. ARMATURY Group se veletrhu účastnila v rámci společné expozice pěti českých firem pod záštitou organizace CzechTrade. Jednou ze spoluvystavujících firem byla Pražská plynárenská a.s., která je dlouhodobým partnerem ARMATURY Group v oblasti dodávek armatur.

Podnikatelská mise byla rozdělena na dvě části. První den účastníci navštívili největší plynárenskou nizozemskou společnosti Gasunie, která je lídrem v oblasti vodíkových technologií v Nizozemsku. Zástupci ARMATURY Group měli příležitost prezentovat vedení firmy Gasunie svá vodíková řešení a zkušenosti v oblasti dodávek armatur na vodík. Součástí programu byla také prohlídka Gate Terminalu v přístavu Maasvlakte v Rotterdamu.

„Investice do vodíkových technologií nabírají na dynamice, a především západní Evropa v čele s Německem a Nizozemím je hnací silou této strategie. Všechny země Evropské Unie, včetně České republiky, mají zpracovánu svou vodíkovou strategii a stanoveny cíle, kterých chtějí dosáhnout v jednotlivých dekádách 2030, 2040, 2050. Evropa si od toho hodně slibuje a v této oblasti nás všechny čekají velké věci,“ hodnotí vývoj v oblasti vodíkových technologií obchodní ředitel pro západní Evropu Petr Bolík ze společnosti ARMATURY Group.

Společnost ARMATURY Group má s výrobou armatur pro vodíkové aplikace velké zkušenosti, nabízí technická řešení pro různá odvětví výroby, dopravy a využití vodíku nebo jeho produktů. Vysoce kvalitní armatury jsou určeny jak pro přímou výrobu vodíku pomocí elektrolýzy, pyrolýzy nebo krakování metanu, ale také pro výrobu nebo skladování vodíku v jiné formě, například čpavku. Ve svých výrobních halách vyrábí kulové kohouty, šoupátka, klapky v průměrech od DN 50 do DN 2000 z evropských materiálů. Navrhovaná řešení zajišťují efektivní a bezproblémový provoz po mnoho let. Mezi významné zákazníky ARMATURY Group patří plynárenské a energetické společnosti, jako například již zmiňovaná Pražská plynárenská, ČEZ, NET4GAS, RWE Gas Storage, Eustream, GAZ-SYSTEM a další.