8 / 2021

Vyvíjíme nový typ brýlového šoupátka

Vexve Armatury Group disponuje obrovským potenciálem vzájemné spolupráce firem v rámci skupiny, jejíž cílem je vyhovět svým zákazníkům a poskytovat jim nová a efektivní řešení.

Díky synergickým projektům mají společnosti ARMATURY Group, Vexve a ZMK Technologies možnost předávat si vzájemně své zkušenosti a znalosti z výroby, obchodu, marketingu či výzkumu a vývoje. A právě v poslední jmenované oblasti vidíme velký potenciál ve vytváření klíčových řešení armatur při přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost.

Maximální využití synergie je jedním z hnacích motorů, které táhnou naši skupinu kupředu. Příkladem může být vývoj nového brýlového šoupátka C62.3 typ 139Z DN 2000 pro náročné prostředí petrochemie.

Projekt brýlových šoupátek pro petrochemii

Naším cílem je vyvinout nový typ brýlového šoupátka pro náročné prostředí petrochemie s označením C62.3 typ 139Z. U navrhovaného prototypu světlosti DN 2000 jsme kvůli vysoké teplotě a agresivitě média použili speciální materiály a žáruvzdorné vyzdívky průtoku. Armatura je navrhována s ohledem na budoucí koncové zákazníky ve dvou provedeních, dle standardů EN i ASME.

V rámci tohoto projektu úzce spolupracují inženýři a technici ARMATURY Group a ZMK Technologies. Cílem je rozšířit nabídku armatur pro petrochemii o nový, vysoce specializovaný typ armatury, který v současnosti skupina Vexve Armatury Group nenabízí.

Technická specifikace armatury

Armatura je navrhována pro umístění do horizontálního potrubí s přesunem rámu taktéž v horizontálním směru. Pracovní látkou mohou být spaliny s nečistotami s provozní teplotou 780 °C, která může krátkodobě vzrůst až na 900 °C, pracovní tlak 0,2 bar. Z důvodu vysoké teploty média je průtok armatury opatřen speciální izolací a žáruvzdornou vyzdívkou. Přísun a odsun rámu s oky od sedla je realizován speciálními hydraulickými jednotkami umístěnými vně tělesa, přesun desky s oky pro stav otevřeno a zavřeno zajišťuje elektropohon s převodovkou.

Tento typ armatur se standardně používá v rafinériích u FCC jednotek k uzavření spalinového potrubí z důvodu údržby nebo odstávky provozu. Armatura je navržena také pro havarijní uzavření potrubí v případě nenadálé události.

Návrh prototypu finišuje

V minulém roce byly úspěšně dokončeny dvě etapy projektu – průzkum trhu se specifikací zadání a také vytvoření kompletního 3D modelu návrhu armatury. V tomto roce jsme zpracovali kompletní výrobní dokumentaci, provedli pevnostní a teplotní výpočty, připravili technologii výroby a svařování a vypracovali výrobní postupy. Těší nás, že vám již nyní můžeme představit nový produkt, jehož vývoj se blíží k úspěšnému konci. Věříme, že nový typ brýlového šoupátka přinese svým budoucím zákazníkům přidanou hodnotu v podobě bezúdržbového provozu s dlouhou životností.

Pro více informací:

Pavel Heider, konstruktér