12 / 2021

Získali jsme certifikaci na kulové kohouty K91

Pro dodávky do arabských zemí, kterými jsou například Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie, je podmínkou splnění tohoto testu.

Pro dodávky do arabských zemí, kterými jsou například Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie, je podmínkou splnění tohoto testu. Proto se vedení naší společnosti rozhodlo podstoupit zkoušky s oběma typy svých kulových kohoutů – K91 a K92. O jakou zkoušku se vlastně jedná?

Design Verification Test

V praxi často dochází k nesprávné interpretaci v chápání Design Verification Test (DVT). DVT je dříve známá jako Type Acceptance Test (TAT) – specifikace MESC SPE 77/300. Nový termín DVT se v praxi používá jen zřídka. Lidé stále používají předchozí výraz TAT.

Provedení testu DVT/TAT na produktu je třeba zvážit již ve fázi návrhu během vývoje prototypu. Cílem testu ověření návrhu je zajistit, aby produkt splňoval všechny jeho konstrukční specifikace. DVT/TAT také prokazuje, zda konstrukce armatury splňuje specifické požadavky nebo specifikace uživatelů. Například výrobce originálního vybavení (OEM) specifikuje hodnocení P/T. Postup DVT/TAT potvrzuje nebo vyvrací toto hodnocení provedením série jasně definovaných mechanických a tepelných cyklů v celém rozsahu jmenovité teploty zkušební armatury.

DVT/TAT zvyšuje důvěru zákazníků ve spolehlivost produktu. Je to také užitečné pro včasné nalezení případných problémů. DVT/TAT také snižuje pravděpodobnost, že později budete muset provést nákladnou opravu.

Obecné vlastnosti testu

V petrochemickém průmyslu zahrnuje DVT/TAT testování armatur. Zkušební inženýři testují tyto armatury na jejich konstrukční limity tlaku a teploty (okolní teplota, zvýšená a minimální teplota). Postup zahrnuje několik zkoušek sedel s použitím dusíku, i zkoušky pláště (statické a dynamické) s použitím helia k zajištění těsnosti dle ČSN EN ISO 9001:2012. Součástí je také i testování fugitivních emisí.

Zkušební inženýři provedou až 200 mechanických cyklů včetně měření otvíracích a zavíracích momentů. Specifikace se zakládá na akceptačních kritériích pro požadované zkoušky sedel dle ISO 5208 a armatur pro Shell / test těles dle ISO 15848 (FE).

Výzva testu

Návrh a příprava produktové řady pro DVT/TAT může být velmi náročná. Vždy se jedná o definovaný testovací postup (testy pláště, testy sedel, testy FE statické i dynamické). Řídí se stanovenými faktory. Tyto faktory zahrnují testovací teplotu při okolní, zvýšené, nízké nebo dokonce kryogenní úrovni – závisí na konstrukčních podmínkách samotné armatury. Primárním cílem je ukázat zákazníkovi, že případná změna teploty nebo tlaku nemá negativní vliv na těsnost armatury. Proto se provádí velmi speciální kombinace zkoušek pláště, zkoušek těsnosti sedel a zkoušek fugitivních emisí, které zjišťují i případné úniky do atmosféry.

Armatura se samozřejmě skládá z mnoha různých jednotlivých částí vyrobených z různých materiálů, např. kovové části, grafitové kroužky, měkké vložky sedel jako PEEK nebo PTFE a další těsnění které se obvykle používají v armaturách. Všechny tyto materiály mají různé fyzikální koeficienty lineární roztažnosti. Tento rozdíl vždy negativně ovlivňuje těsnost armatur – zejména při nižších teplotách. Naši konstruktéři již získali zkušenosti v mnoha oblastech. Například již znají potenciální místa pro případný únik. Tyto znalosti jsou nezbytné pro návrh armatury, která může splňovat přísné specifikace a splnit řadu náročných zátěžových testů, jako je DVT nebo TAT podle MESC SPE 77/300.

Testovací vzorek

Byl vyroben testovací vzorek K91 NPS 6 Class 900. Kulový kohout byl převezen do akreditované zkušebny v holandském Goes. Zkušebna je to prakticky nová, moderní s technickým vybavením na vysoké úrovni. Po instalaci do testovacího zařízení se provedl předepsaný počet cyklů. Následně se testuje pevnost a nepropustnost a těsnost sedel.

Zkušební médium je dusík. Poté následuje zkouška fugitivních emisí, heliem. Dalším krokem je test se zvýšenou teplotou + 200°C opět s cyklováním těsnostními zkouškami a testem FE. Následuje ochlazení na -29°C, cyklování, těsnostní zkoušky a FE. Nakonec je kulový kohout demontován a vizuálně se zjišťuje stav vnitřního vybavení po zkouškách.

Všechny tyto testy byly provedeny s úspěšným výsledkem a na kulový kohout typu K91 nám byl vystaven certifikát o testování ve shodě s Annex C dle předpisu MESC SPE 77/300.

V současné době máme rozpracovaný vzorek kulového kohoutu typu K92, který plánujeme rovněž nechat podrobit tomuto náročnému testu. Věříme, že vše dopadne stejně úspěšně, jako u typu K91.

Pro více informací

Daniel Drobík, specialista výrobkové certifikace