11 / 2017

Energianjakelua innovatiivisilla ja ympäristöystävällisillä ratkaisuilla

Vexve ja Kotkan Energia ovat tehneet yhteistyötä jo vuosikymmenien ajan.

Viimeisin yhteinen projekti on ollut Kymenlaakson keskussairaalan ja Hovinsaaren voimalaitoksen viereisen kaukolämpölinjan saneeraus, johon Vexveltä toimitettiin venttiilejä sekä edistyksellistä venttiilien etäohjausteknologiaa.

Kotkan Energia on osa Kotkan kaupungin vuonna 1993 perustamaa energiakonsernia, jonka päätuotteita ovat kaukolämpö, teollisuushöyry, -sähkö ja jätteenhyötykäyttöpalvelu. Yhtiölle on vuosina 2006 ja 2014 myönnetty Reilu kaukolämpö -laatumerkki tunnustuksena laadukkaasta kaukolämpötoiminnasta. Yhtiön keskeisiä toimintaperiaatteita onkin asiakkaiden aktiivinen kuunteleminen sekä lisäarvoa tuottavien palveluiden kehittäminen asiakkaille.

Energiantuotannossaan Kotkan Energia hyödyntää vahvasti paikallisia polttoaineita, kuten puuta ja turvetta. Vuonna 2016 uusiutuvien polttoaineiden osuus Kotkan Energian energiantuotannosta oli 58 %. Lämpöyhtiön visiona onkin olla kiertotalouteen panostava monipuolinen energiatalo, joka hyödyntää energian tuotannossaan ja jakelussaan innovatiivisia ratkaisuja.

Asiakkaan tarpeita vastaava venttiiliratkaisu

Kotkan Energia rakentaa ja uudistaa verkostoaan pitkäjänteisesti etsien energiaa säästäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Keväällä 2017 lämpöyhtiö aloitti Kymenlaakson keskussairaalan ja loppukesästä 2017 Hovinsaaren voimalaitoksen viereisen Liitulahdentien kaukolämpölinjan saneerauksen. Kohteeseen tarvittiin toimintavarmojen ja laadukkaiden venttiilien lisäksi kompaktit ja turvalliset toimilaitteet venttiilien ohjaukseen.

Projektiin valikoitui lopulta Vexven tuotteet, joista Kotkan Energialla on kokemusta jo useamman vuosikymmenen ajalta.

”Yhteistyö Vexven kanssa on toiminut hyvin. Olemme käyttäneet aikaisemmin Vexven käsikäyttöisiä ja toimilaitteilla varusteltuja pallo- ja läppäventtiileitä sekä myös erikoisventtiileitä”, kertoo Kotkan Energian kaukolämpöinsinööri Tero Glan.

Saneerauksen yhteydessä asennetut Vexven pallo- ja läppäventtiilit tulevat palvelemaan uusittua kaukolämpölinjaa sen koko elinkaaren ajan. Vexven venttiilit lisäävät myös saneeratun kaukolämpölinjan energiatehokkuutta. Vexven venttiileissä on alan keskiarvoa tuntuvasti korkeampi Kv-arvo, jonka ansiosta vuositasolla voidaan päästä tuhansien euroihin säästöihin verkoston pumppauskuluissa.

Moderni ja turvallinen venttiilien ohjaustapa

Alun perin Kotkan Energia kuuli hydraulisista venttiilien ohjausmahdollisuuksista messuilla. He alkoivat selvittää asiaa lisää ja lopulta erityisen moni seikka puolsi hydraulisen ohjauskokonaisuuden valintaa kumpaankin perusparannuskohteeseen.

Maan alle sijoitettavat hydrauliset toimilaitteet vievät vähän tilaa, mikä oli oleellista kummankin kohteen kannalta. Lisäksi voimalaitoksen viereinen kaukolämpölinja on lähellä merenpintaa, joten toimilaitteiden oli oltava kosteuden kestäviä”, Glan selittää.

Vexven Hydrox™ hydraulisen ohjauksen kokonaisratkaisu, joka koostuu hydraulisesta toimilaitteesta ja ohjausyksiköstä, onkin suunniteltu erityisesti käytettäväksi kaukoenergiaverkostoissa maan alla asennettavien venttiileiden kanssa, jossa olosuhteet voivat olla usein haastavia.

Tärkeää Kotkan Energialle oli myös se, että venttiileitä pystytään ohjaamaan nopeasti ja helposti verkoston toimintahäiriötapauksissa. Tästä syystä lämpöyhtiö valitsi hydraulisten toimilaitteiden ohjausyksiköksi HCU Remoten, jonka avulla hydraulisella toimilaitteita varusteltuja venttiileitä voidaan ohjata sekä paikallis- että etäkäyttönä maan pinnalta.

”Molempien kohteiden venttiilit tullaan liittämään kaukokäyttöön. Tällöin voimme kaukokäytöllä varmistaa esimerkiksi sen että sairaala saa kaukolämpöä kaikissa ajotilanteissa, vaikka joutuisimme jakamaan verkkoa häiriöiden takia”, Glan valottaa.

Hydrauliset toimilaitteet ja ohjauskaapit asennettiin yhdessä Vexven venttiileiden kanssa keväällä ja kesällä 2017. Paikalla olivat myös Vexven asiantuntijat avustamassa asennuksessa sekä varmistamassa käyttöönoton onnistumisen.

Vexven projektin toimittamat tuotteet:

  • Vexve DN 400 teräspalloventtiilit
  • Vexve DN 400 sulkuläppäventtiilit
  • Naval DN 40 teräspalloventtiilit
  • Vexve DN 40 pitkäkaraventtiilit toimilaitelaipoilla
  • Hydrox by-pass -toimilaitteet
  • Hydrox 4 ja 8 -hydrauliset toimilaitteet
  • HCU Remote -ohjausyksiköt

Lisätietoja:

Myyntipäällikkö, Suomi | Mikko Jyrinki | +358 50 523 0258 |