Vastuullisuus

Tuemme vähähiilistä tulevaisuutta

Yhdessä meillä on alan kattavin tuotevalikoima vihreän siirtymän investointeihin. Jo 75 % myynnistämme tulee vähähiilistä tulevaisuutta tukevista liiketoiminnoista ja tuotteista, jotka on suunniteltu pienentämään asiakkaidemme päästöjä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Olemme aktiivisesti pienentäneet omaa hiilijalanjälkeämme vuodesta 2019 lähtien. Keskeisiä toimenpiteitämme ovat siirtyminen uusiutuvilla energialla tuotettuun sähköön, investoinnit tehtaidemme lämmitysjärjestelmiin, tuotetekniset parannukset ja materiaalivalinnat sekä tuotannon hukan vähentäminen.

Hiilineutraaliksi vuonna 2024

Meillä on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius omassa toiminnassamme vuoden 2024 loppuun mennessä (Scope 1 ja 2 GHG Protocolin mukaan). Jatkamme työtä myös epäsuorien päästöjen vähentämiseksi tuoteteknisillä parannuksilla ja innovatiivisilla materiaalivalinnoilla.

Yritysvastuu on Vexven kaikkea liiketoimintaa ohjaava voimavara.

Haluamme olla vastuullinen työnantaja, jolla on aktiivinen rooli vihreässä siirtymässä rakentaessamme kannattavaa liiketoimintaa. Tuotevalikoimamme tukee tätä tavoitetta hyvin, mutta haluamme myös muuttaa toimintatapojamme ESG-standardien mukaisesti. Konkreettiset teot ovat paras vastuullisuuden mittari!

Yritysvastuu on tärkein Vexven liiketoimintaa ohjaava voimavara. Rakennamme kannattavaa liiketoimintaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Olemme sitoutuneet kehittämään prosessejamme ja suhteitamme sidosryhmiin pitkällä aikavälillä sekä luomaan älykkäitä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Käytännössä vastuullisuus näkyy asiakkaillemme laadukkaina ja kestävinä tuotteina sekä varmuutena siitä, että kaikki Vexven tuotteet on valmistettu hyviä liiketoimintaperiaatteita noudattaen. Paikallisesti vastuullinen toiminta tarkoittaa, että olemme luotettava työnantaja ja tuemme aktiivisesti toiminta-alueidemme kehitystä.

Rakennetaan yhdessä vihreämpi tulevaisuus!