11 / 2013

Hybridilämmitysjärjestelmä tuo lämmittäjälle jopa 30 % säästön asumismukavuudesta tinkimättä

Hybridilämmitys ja sitä kautta vaihtoehtoisten lämmitystapojen tehostaminen ovat tämän päivän omakotiasujan avainsanoja. Kun biopolttoainein tuotettu lämpöenergia ja aurinkolämpö ovat jo arkipäivää, tällä hetkellä kehitetään eri lämmitystapojen maksimaalista hyötysuhdetta.Hybridilämmitysjärjestelmä tuo lämmittäjälle jopa 30 % säästön

Vexve Controlsin tuotepäällikkö Timo Moisio muistuttaa, että pelkkä kattilan hyötysuhde tai varaajan eristyskyky ei enää riitä vaan pitää ajatella koko järjestelmästä saatavaa hyötysuhdetta. Tällöin hänen mukaansa yhdistetty lämmöntuoton ja lämmönjaon ohjausjärjestelmä nousee päärooliin.

- Nyt rakentajat yhdistelevät omakotitaloissa eri lämmitysjärjestelmien osia. Varaaja on tässä kombinaatiossa aina perusta, johon lämpöä tuodaan eri lähteistä kuten mm. puukattilasta, vesitakasta, saunan kiukaasta, aurinkokeräimistä ja mukana voi olla myös vesi-ilmalämpöpumppu. Mitä ikinä energialähteet ovatkaan, pääasia nykypäivänä on se, että eri lähteistä saadaan optimaalinen hyöty ja että se myös osataan käyttää oikein asumismukavuudesta tinkimättä, Moisio painottaa.

Hybridijärjestelmässä on erilaisia lämmitysmuotoja liitettynä lämmitysjärjestelmään, jossa muita keskeisiä osia ovat säädin, varaaja ja lämmityspiirit. Järjestelmän keskiössä on varaaja, johon lämpöä varataan eri lämmitysjärjestelmien avulla. Järjestelmän säätimeen syötetyt asetukset hallinnoivat järjestelmää esimerkiksi niin, että talo on viileämpi silloin kun siellä ei olla, ja vastaavasti lämpimämpi silloin, kun asukkaat ovat kotona.

Hybridijärjestelmän rakentaminen ei tuo merkittäviä lisäkustannuksia omakotitalon rakentajalle, sillä jo hyvä rakennustapa edellyttää eri lämmitysjärjestelmien yhdistelmiä. Saneeratessa voidaan saada jopa säästöä hankinnoissa kun toimivia vanhoja komponentteja yhdistetään uusiin. Tästä esimerkkinä on toimivan öljykattilan käyttö huipputehon tuottamiseen pakkasilla.

Esimerkkikuvassa energiaa varaajaan tuottavat aurinkokeräimet ja vesitakka, varaajan yläosassa on varalla sähkövastus. Lämmönjako on jaettu lattialämmitykseen ja radiaattorilämmitykseen joiden tarvitsema energia otetaan tarpeen mukaan varaajan kahdesta eri lämpötasosta.

Hybridijärjestelmä elää tarpeen mukaan

Tämän päivän omakotiasujan tarpeet muuttuvat ja sitä vaaditaan myös omakotitalon lämmitysjärjestelmältä. Hybridilämmitysjärjestelmän selkeä etu Moision mukaan on se, että järjestelmään voidaan ajan kuluessa liittää uusia lämmitysmuotoja. Tämä on selkeä järjestelmän etu, kun perusrunko on suunniteltu ja asennettu oikein.

- Jos asukkaan tarpeet muuttuvat tai vaikkapa talo myydään, järjestelmää voidaan muuttaa lisäämällä siihen uusia lämmitysmuotoja. Muun muassa metsänomistajalle soveltuu puulämmitys erittäin hyvin ja toinen taas on usein poissa kotoa joten aurinkolämpö ja lämpöpumppu ovat silloin toimivia vaihtoehtoja. Muuntautumiskyvyn lisäksi hybridijärjestelmän hyvä puoli on lämmönjaon helppo säädettävyys sekä varaajan antamat hyödyt, Moisio painottaa.

Omakotiasuja hakee tänä päivänä säästöjä nimenomaan asumiskustannuksissa. Moisio tähdentää, että hybridilämmittäjälle säästöä syntyy erityisesti automaattisella varaajan toiminnan säätelyllä.

- Talossa sijaitseva varaaja latautuu täyteen esimerkiksi aurinkoisena päivänä aurinkokeräinten avulla ja lämpö voidaan purkaa varaajasta sitten, kun sitä tarvitaan. Toinen esimerkki on takkalataus eli normaalin takan tuottama lämpö lämmittää vain hetken asuntoa yhdestä pisteestä eikä lämpö jakaudu tasaisesti asunnossa. Hybridijärjestelmän avulla takan tuottamasta energiasta otetaan suurin osa talteen varaajaan josta sitä käytetään tarpeen mukaan lämmitykseen ja käyttöveteen. Tällä tavalla lämpöä riittää kauemmin ja se jakautuu tasaisesti. Tasainen lämpötila mahdollistaa myös sisälämpötilan pudottamisen jopa parilla asteella ilman että asukas kokee sitä epämiellyttäväksi.

Omakotiasuja saa hybridijärjestelmästä myös helppoutta, sillä lämmön talteenotto ja lataaminen tapahtuvat järjestelmässä automaattisesti ja mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella. Polttoainetta kuluu vähemmän ja kaikki energia pystytään hyödyntämään. Esimerkiksi auringon antama lisäenergia ikkunoista kevättalvella on helpoin hyödyntää jos sisätiloissa on lämpötilan mittauksella varustettu huoneyksikkö joka ottaa ilmaislämmön huomioon. Lämmön jakamiseen ammattilainen suosittelee lattialämmitystä.

- Lattialämmityksessä lämpötilat ovat patterilämmitystä matalampia jolloin matalampi lämpötilainen varaaja tuottaa lattialämmitykseen riittävästi lämpöä. Nykyaikaisissa taloissa on yleensä enemmän kuin yksi lämmityspiiri esimerkiksi yläkerta tai kosteat tilat ovat erikseen, Moisio sanoo.

Vinkit omakotiasujalle:

Omakotiasukas voi toimillaan säästää lämmityskuluissa merkittävästi mm. lämmönjakoa säästämällä.

  • Tarkista että talosi lämmönsäätö on kunnossa ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa säästämiseen
  • Säädä tyhjän huoneen lämmöt matalaksi
  • Kun olet pitkään pois, säädä talon peruslämpö matalaksi
  • Jos päivällä talo on tyhjä, pidä peruslämpö matalalla työpäivän ajan ja säädä lämmitys tehokkaammaksi illaksi
  • Tarkkaile aika ajoin säätimen antamia lämmitystietoja ja tee tarvittavia muutoksia säätimeen
  • Muista että hyvin rakennettua hybridijärjestelmää voi täydentää erilaisilla lämmöntuotantomahdollisuuksilla
  • Jos olet rakentamassa omakotitaloa, varmista, että hybridijärjestelmän toimittaja tuntee sekä lämmön tuottamisen että sen jakamisen osa-alueet

Näin hyödynnät puukattilaan sitoutunutta jälkilämpöä Vexve Smart Loading -järjestelmällä

Vexve Smart Loading ratkaisulla on saatavissa jopa 30% säästö polttoainetarpeeseen. Säästö perustuu kattilan jälkilämmön hyödyntämiseen ja latauspiirin ohjaukseen tarkasti kattilan energian tuottokyvyn mukaan. Tämä tarkoittaa vähemmän sisään kannettuja polttopuita ja vähemmän päästöjä. Hybridijärjestelmä, jossa on mukana puunpolton lisäksi myös aurinkolataus, takaa omakotikohteelle optimaalisen lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen.

Kesäaikana kun auringonvaloa on Suomessa runsaasti, on järkevää yhdistää varaajaan aurinkokeräimet. Näin käyttövesi voidaan tuottaa jopa kokonaan aurinkoenergialla puolen vuoden ajan. Vain pumppausenergia tarvitaan ulkopuolelta ja sekin on minimissään kun laitteisto huolehtii oikeasta pumpun tehosta tarpeen mukaan.

Yllä olevassa kuvassa onkuvattuna esimerkkikytkentä AM40 järjestelmällä: Simple Solar.

Kuvan järjestelmässä ohjataan yhtä lämmityspiiriä varaajan lämpötasoja hyödyntäen ja lisäksi ohjauksessa on aurinkolataus. Bi-venttiilin avulla priorisoidaan ”halvan” energian käyttöä varaajan keskiosasta, säästäen sähköllä lämmitettyä varaajan yläosan kuumaa kerrostumaa käyttöveden loppukuumennusta varten.

Järjestelmä on mahdollista varustaa myös langattomalla huoneyksiköllä joka mittaa huonelämpötilaa. Langattomasta huoneyksiköstä on myös helppo lukea kaikkien anturien lämpötilat ja seurata järjestelmää.