5 / 2023

Investoinnit kasvattavat yrityksen kilpailukykyä ja vetovoimaa

Tuotannon ja tuotekehityksen investoinneilla on merkittävä rooli yrityksen kilpailukyvyn ja vetovoiman säilyttämisessä markkinoilla.

Tuotannon ja tuotekehityksen investoinneilla on merkittävä rooli yrityksen kilpailukyvyn ja vetovoiman säilyttämisessä markkinoilla. Vexvellä tätä työtä tehdään järjestelmällisesti ja pitkällä aikajänteellä.

Kuusikymmenvuotisen Vexven menestyksen takana on ammattitaitoisen henkilöstön ja laadukkaiden tuotteiden lisäksi yrityksen halu kehittää toimintaansa. Vexven liiketoimintayksiköiden johtajat Juho Rentola ja Pasi Nieminen (pääkuva) näkevätkin, että investoinneilla on suuri vaikutus yrityksen kilpailukykyyn markkinoilla.

”Investointi modernimpaan laitekantaan vaikuttaa suoraan tuotannon pysymiseen kilpailukykyisenä paremman omakustannehinnan, laadun, toimitusvarmuuden ja -kyvyn kautta”, Pasi kertoo.

Investointeihin kuuluu laitteiden lisäksi tuotekehitys, joka pitää sisällään niin nykytuotteiden jatkokehittämistä kuin tuoteportfolion täydentämistä täysin uusilla tuotteilla.

”Vexvellä tuotekehitys tukee nykyistä tuoteportfoliota, mutta myös uusia ideoita tarvitaan tasaisesti, jotta yritys pysyy hengissä ja kilpailukykyisenä”, Pasi jatkaa.

Investointi-ideoita tuotannosta saakka

Puhutaan sitten laiteinvestoinneista tai tuotekehityksestä, pitävät Juho ja Pasi tärkeimpänä suunnitelmallisuutta. Isoja harppauksia tämän suhteen alettiin ottaa, kun Devco osti Vexven vuonna 2016.

”Noin neljä vuotta sitten teimme prosessikuvauksen. Nyt tuotannon kehityksen takaa löytyy systematiikka, kun aikaisemmin käveltiin toimitusjohtajan koppiin. Ehdotukset kerätään kootusti joka syksy, käydään läpi, budjetoidaan ja vastuutetaan selkeästi”, Juho kertoo.

Investointiehdotuksia ei tee vain johto, vaan ehdotuksia tulee joka puolelta organisaatiota aina tuotannosta saakka. Kokonaisuudessaan Vexve käyttää investointeihin noin 4 % liikevaihdostaan.

”Aina voisi toki enemmänkin investoida, mutta on hienoa, että kehityshalu on tunnistettu ja siihen panostetaan”, Juho naurahtaa.

Viimeaikaisiin investointeihin on kuulunut muun muassa täysin uuden pohjalaakeroitujen venttiilien tuotesarjan lanseeraaminen sekä uuden automaattisolun hankkiminen Laitilaan. Panostukset ovat kannattaneet, sillä pohjalaakeroitujen venttiilien myynti on lähtenyt käyntiin jopa odotettua paremmin ja uuden automaattisolun ansiosta DN 15–50 kokoisten palloventtiilien vuosivolyymia on saatu nostettua tuntuvasti.

Vexven Heavy Valves -liiketoimintayksikön johtaja Juho Rentola

Vetovoimainen työnantaja

Kilpailukykyisen tuotannon ja tuotetarjonnan lisäksi investoinneilla on ehkä yllättäviäkin vaikutuksia yrityksen muuhun toimintaan.

”Investoinnit näkyvät myös yrityksen vetovoimassa työmarkkinoilla. Tämä nousee yhä useammin esille rekrytoinneissa. Työnantajan pitää olla kilpailukykyinen sekä työympäristön turvallinen, siisti ja nykyaikainen”, Pasi valottaa.

Vaikutus näkyy myös nykyisten työntekijöiden motivaatiossa. Nykyaikainen laitekanta herättää luottamusta. Erityisen tärkeänä Pasi näkee myös, että työntekijät otetaan mukaan keskusteluihin, kun uudet hankinnat ovat harkinnassa.

”Yrityksen pitää ja on järkevää keskustella työntekijöiden kanssa, koska he ovat kuitenkin se taho, joka uusia koneita tulee käyttämään. Meillä Vexvellä työntekijät ovat mukana niin laitespeksauksia tehdessä kuin laitteen käyttöönotossa. Tämä lisää selkeästi motivaatiota laitteen käyttöön”, Pasi päättää.

Laitilan uusi automaattisolu

Uudessa automaattisolussa osat siirtyvät työvaiheesta toiseen pyöröpöydällä. Kaikki seitsemän komponenttia syötetään kokoonpanoon tärylaitteilla, joissa osia riittää useiden tuntien ajoon. Lisäksi solussa on robotti, joka hoitaa O-renkaiden ja teflonrenkaiden asentamisen. Näiden asennusten laatua valvotaan konenäöllä.