6 / 2022

Isoja säästöjä verkoston monitoroinnin avulla

Vexve on maailman johtava kaukoenergian venttiiliratkaisujen toimittaja ja edustaa oman alansa korkeinta suomalaista osaamista.

Vexve on maailman johtava kaukoenergian venttiiliratkaisujen toimittaja ja edustaa oman alansa korkeinta suomalaista osaamista. Yritys tarjoaa älykkäitä ja luotettavia ratkaisuja nykyaikaisten kaupunkien ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Yksi Vexven viime vuosien merkittävimmistä innovaatioista on Vexven iSENSE -monitorointiratkaisujen tuoteperhe, jonka avulla energialaitokset ovat pystyneet saavuttamaan merkittäviä säästöjä sekä vahvistamaan suomalaisen kaukolämmön toimitusvarmuutta.

Fortum Power and Heat Oy otti käyttöön Vexven iSENSE Pulse -vuodonhavainnointijärjestelmän Espoon Kivenlahden biovoimalaitokselta lähtevään siirtolinjaansa. Järjestelmä vaatii toimiakseen eristeensisäiset hälytyslangat, jotka kytketään iSENSE Pulsen äly-yksikköön. Järjestelmän rakennusaikaisena valvojana toimi suunnitteluinsinööri Timo Nousiainen Caverionilta.

”Hälytyslankojen vetämisestä aiheutuva kustannus on mitätön verrattuna niihin säästöihin, joita saadaan aikaan, kun vuodot pystytään havaitsemaan jo varhaisessa vaiheessa. Käyttämällä vuodonhavainnointijärjestelmää, hälytyslankojen investoinnin takaisinmaksuaika on todella lyhyt,” toteaa Timo Nousiainen.

iSENSE Pulsen toiminta pohjautuu pulssimittaukseen. Vuotojen havainnointi perustuu pulssiheijastumien tulkitsemiseen ja paikallistaminen tapahtuu pulssin kulkuajan perusteella. Vanhaan mittaustekniikkaan verrattuna, iSENSE Pulsen avulla saatava jatkuva, kerran vuorokaudessa päivittyvä mittaustieto on tarkkaa ja sen avulla pystytään myös tekemään ennakoivia toimenpiteitä verkoston elinkaaren pidentämiseksi.

“Vexven iSENSE Pulse -vuodonhavainnointijärjestelmä toimii hyvin myös apuna takuuaikaisessa vuodonvalvonnassa, jolloin asennusvaiheessa ilmentyneet ongelmakohdat pystytään paikallistamaan nopeasti ja ne päästään korjaamaan vielä putkiston takuuaikana”, päättää Timo Nousiainen.

Aiheeseen liittyvät esitteemme:

  • Älykkäät monitorointiratkaisut kaukoenergiaverkostoihin
  • Tehokkuutta ja varmuutta kaukolämpöverkostoihin