5 / 2021

Optimoitua ja valvottua kaukolämpöverkoston käyttöä Liedossa

Liedon Lämpö Oy:n rakentama kaukolämpölaitos, joka tuottaa kaukolämpöä ja teollisuushöyryä, otettiin käyttöön lokakuussa 2020.

Uuden laitoksen myötä, myös uutta kaukolämpöverkostoa rakennettiin noin kilometrin verran. Kaukolämpölaitoksen ja -verkoston luotettavaa toimintaa on takaamassa Vexven venttiileiden lisäksi myös Vexven älykkäät maanalaiset ohjaus- ja monitorointiratkaisut.

Liedon Lämpö Oy tuottaa ja tarjoaa ympäristöystävällistä kaukolämpöä lietolaisille. Lieto sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Turun lähettyvillä. Liedon Lämmöllä on noin 30 kilometriä verkostoa ja 147 asiakasta. Pääasiallisina asiakkaina ovat kunnan kiinteistöt, taloyhtiöt sekä yrityskiinteistöt.

Vuonna 2020 Luolakallioon rakennettu uusi lämpökeskus tuottaa kaukolämpöä sekä teollisuushöyryä. Teollisuushöyryn avulla saavutetaan korkeammat syöttölämpötilat, joita tarvitaan teollisissa prosesseissa. Liedon tapauksessa laitoksen tuottamaa teollisuushöyryä hyödyntää vieressä sijaitseva lemmikkiruokatehdas, joka tarvitsee sitä valmistusprosesseissaan. Uuden laitoksen lämmöntuottokapasiteetti on 10 megawattia, josta teollisuushöyryn osuus on noin 3–4 megawattia. Höyryllä tehdään tarvittaessa myös kaukolämpöä, sillä verkosto ulottuu Liedon keskustaan sekä Avantin teollisuusalueelle.

”Aloimme rakentamaan uutta kaukolämpölaitosta toukokuussa 2020 ja käyttöönotto tapahtui lokakuun 2020 aikana. Ensi vuonna suunnitteilla on rakentaa viereiselle tontille hakelaitos, joka hyödyntää tämän kaukolämpölaitoksen automaatiojärjestelmiä. Uuden laitoksen myötä kaukolämmön päätuotanto siirtyy Luolakalliolle”, kertoo Liedon Lämmön toimitusjohtaja Anne Ahtiainen.

Vexven älykkäät ratkaisut takaamassa verkoston tehokkuutta ja luotettavuutta

Liedon Lämmon verkostoprojektiin toimitettiin Vexven venttiileitä, Hydrox-tuoteperheen tuotteita sekä iSENSE-tuoteperheen monitorointiratkaisut iSENSE Opti ja iSENSE Pulse, jotka takaavat verkoston tehokkaan ja luotettavan toiminnan.

iSENSE Optin avulla maanalaisten kaukoenergiaverkostojen muuttuvat tilanteet voidaan havainnoida reaaliaikaisesti, jolloin verkon ohjausta voidaan säätää optimaalisesti mittaukseen perustuvan datan avulla. Tarkan mittaustiedon avulla verkostosta voidaan paikallistaa helposti myös suuren lämpöhukan sekä epäedullisen virtaussuunnan jäähdyttämiä alueita.

”Koska verkostoomme on liitetty useampia tuotantolaitoksia, haluamme tarkkailla verkoston käyttäytymistä ja optimoida verkoston hallintaa. Verkostoa seuraamalla saamme tietoa muun muassa verkoston virtauksen suunnasta ja pystymme varmistamaan kaukolämmön riittävyyden koko verkoston alueelle. Tämän takia iSENSE Opti -järjestelmä on meille erityisen tärkeä”, kertoo Ahtiainen.

iSENSE Optin lisäksi verkostoon asennettiin myös Vexven uuden tuoteperheen iSENSE Pulse -järjestelmä, jonka avulla voidaan paikallistaa mahdollisia ongelmakohtia verkostossa. 

”iSENSE Pulse perustuu pulssimittaukseen. Sen avulla voidaan havaita eristeen ulko-, että sisäpuoliset vuodot. Ulkopuolisella vuodolla tarkoitetaan maaperästä eristeen kuoren läpi tapahtuvaa vuotoa, joka voi aiheuttaa putken pinnalle korroosiota ja lopulta putkivuodon. Järjestelmä on omiaan myös verkoston vastaanottotarkistuksiin, sillä ongelmakohtien havaitseminen takuuajan puitteissa tuo energialaitoksille merkittäviä säästöjä”, toteaa Vexven tuotepäällikkö Riina Lahti.

Hydrauliset ohjausratkaisut takaamassa venttiilien turvallista operointia

Uuteen verkostoon asennettiin myös Vexven hydrauliset toimilaitteet sekä HCU Manual+ -ohjausyksikkö. Hydrauliset toimilaitteet sekä ohjausyksiköt ovat turvallinen ja luotettava ratkaisu kaikkiin olosuhteisiin. Ohjausyksikön avulla pystytään joustavasti ohjaamaan useampia venttiilipareja, vaikka ne sijaitsisivat etäällä toisistaan.

”Hydrauliset ratkaisut ovat loistava valinta, sillä ne ovat kompakti ja säänkestävä ratkaisu haastaviinkin olosuhteisiin. Kompaktin kokonsa puolesta toimilaitteet voidaan asentaa suoraan maa-asennuskaivoihin eikä suuria betonibunkkereita tarvita. Toimilaitteiden ohjaaminen on joustavaa ja helppoa HCU-ohjausyksiköiden avulla”, toteaa Lahti.

Älykkäät ratkaisut osana kaukolämpöalan strategiaa

iSENSE-tuoteperheen ratkaisuilla Vexve haluaa tukea kaukolämpöalan kansallista strategiaa 2030, jonka visiona on, että kaukolämpö olisi tulevaisuuden ilmastoneutraalin yhteiskunnan keskeisin tekijä ja asiakkaiden ensisijainen valinta vuoteen 2030 mennessä. Uudessa strategiassa on nostettu esille älykkäät ratkaisut, joiden avulla olisi tarkoitus mahdollistaa luotettavat ja vaivattomat olosuhdepalvelut asiakkaille. Tällaisia älykkäitä ratkaisuja ovat strategian mukaan energiajärjestelmät, joita voidaan ohjata ympäristö-, energia ja kustannustehokkaasti asiakastarpeet täyttäen.

”iSENSEn kaltaiset teknologiat ovat yksi keino verkoston toiminnan tehostamiseen. Esimerkiksi iSENSE Optin avulla pystytään verkoston toimintaa tehostamaan helposti, kun saamme tietoa verkoston tilasta ja pystymme hallitsemaan menoveden lämpötilaa ja saamaan tätä kautta säästöjä”, toteaa Ahtiainen.

Liedon Lämmön verkostoprojektiin valitsemat Vexven tuotteet:

  • Vexven DN 200–250 pitkäkaraventtiilit
  • Vexven ilmausventtiilit
  • iSENSE Opti
  • iSENSE Pulse
  • Hydrox 2 -toimilaitteet
  • HCU Manual+ -ohjausyksikkö

Lisätietoja:

Sales Manager, Finland | Petteri Koskinen | +358 50 463 7333 |