2 / 2023

Pitkäjänteistä työtä pienemmän hiilijalanjäljen eteen

Vexve on vuodesta 2019 lähtien mitannut ja pyrkinyt aktiivisesti pienentämään liiketoiminnastaan syntyvää hiilijalanjälkeä.

Vexve on vuodesta 2019 lähtien mitannut ja pyrkinyt aktiivisesti pienentämään liiketoiminnastaan syntyvää hiilijalanjälkeä. Teemme työtä asian eteen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Vexven visio vähähiilisemmästä tulevaisuudesta ei koske vain tuotteita. Sen lisäksi, että tarjoamme asiakkaillemme venttiiliratkaisuja, jotka auttavat heitä saavuttamaan kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteensa, haluamme myös itse olla aktiivisesti mukana vihreässä siirtymässä minimoimalla omasta liiketoiminnastamme syntyviä päästöjä. Tämä olikin yksi tärkeimmistä syistä, miksi aloimme mitata hiilijalanjälkeämme neljä vuotta sitten.

Kuva: Koska hiilijalanjälki on riippuvainen valmistettujen tuotteiden määrästä, mitataan meillä hiilijalanjälkeä ja toteutettujen kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta per valmistettu kilo.

Tuloksia ja toimenpiteitä Vexvellä tarkasti seuraa laatu- ja tuotannonkehityspäällikkö Arttu Unkila. Hän on pääsääntöisesti tyytyväinen saatuihin tuloksiin.

“Vuoden 2022 tuloksissa näkyi pandemian loppumisen vaikutus suurempina kuljetus- ja jakelukustannuksina sekä lisääntyneenä liikematkustamisena. Onnistumisia saavutimme vaarallisen jätteen saralla, jota syntyi melkein 60 t CO2e vähemmän kuin toissa vuonna”, Arttu kertaa.

Työ pienemmän hiilijalanjäljen eteen vaatiikin pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Kokonaisuudessaan olemme onnistuneet vähentämään tuotteidemme kilokohtaista päästömäärää peräti 17 %:lla viimeisen neljän vuoden aikana. Seuraavat askelmerkitkin ovat jo selvillä.

“Haemme vähennyksiä edelleen tuoteteknisiä parannuksia ja parempia materiaalivalintoja tekemällä sekä virtaviivaistamalla tuotannon prosessejamme. Olemme myös investoimassa tehtaidemme lämmitysmenetelmien kehittämiseen, joka tulee vähentämään merkittävästi omasta toiminnastamme syntyviä päästöjä”, Arttu päättää.

Lisätietoja

Laatu- ja tuotannon kehityspäällikkö | Arttu Unkila |