5 / 2021

Suomalaista osaamista Kiinan kaukolämpöverkostoissa

Vexve hyödyntää vuosikymmenien aikana kerryttämäänsä osaamistaan Kiinan kasvavilla kaukolämpömarkkinoilla.

Kaukolämpöverkosto kerrallaan Vexve auttaa kiinalaisia saavuttamaan tavoitteensa energiatehokkaammasta ja ympäristöystävällisemmästä energiantuotannosta.

Kiinan huima taloudellinen kasvu alkoi 70-luvun loppupuolella ja on jatkunut tähän päivään saakka. Viimeisen 40 vuoden aikana Kiinan bruttokansatuote on lähes kuusinkymmenkertaistanut. Talouden kasvu on nojannut vahvasti teollisuuteen, joka samaan aikaan tapahtuneen kaupungistumisen rinnalla on aiheuttanut energiantarpeen räjähdysmäinen kasvu.

Taloudellisen kasvun hintana on ollut samaan tahtiin kasvava ilmansaasteiden määrä. Kattaakseen massiivisen energiatarpeensa Kiina kuluttaa yhtä paljon hiiltä kuin koko muu maailma yhteensä. 2010-luvulla Kiina on aktiivisesti lähtenyt kampittamaan tätä ongelmaa kansallisen toimintasuunnitelman avustuksella. Vuoden 2017 lopussa 107 Kiinan 338 prefektuuritason kaupungeista oli saavuttanut WHO:n asettaman keskiarvostandardin. Kiina on maailman johtava sijoittaja mitä tulee uusiutuvaan energiaan ja on ottanut mm. käyttöön paljon vesivoimaloita, jotka ovat sen pääasiallinen uusiutuvan energian lähde.

Keskitetyt lämmitysyksiköt monipuolistavat energiantuotantoa

Kiinassa on yksi maailman suurimmista kaukolämpöverkostoista (178 136 km). Suurin osa siitä (98 %) sijaitsee Pohjois-Kiinassa, jossa lämmitystä tarvitaan noin puolet vuodesta. Kiinan vuotuinen lämmöntarve esimerkiksi Suomeen verrattuna on yli kaksikymmenkertainen ja Yhdysvaltoihin verrattuna yli kahdeksankertainen.

Nopean kaupungistumisen ja kohonneiden asumisstandardien vuoksi urbaaneille alueilla on enenevissä määrin siirrytty keskitettyihin lämmitysjärjestelmiin. Suuremmat ja paremmin säännellyt lämmöntuotantoyksiköt tukevat myös Kiinassa käynnissä olevaa energiamuutosta.

Keskitettyjen lämmitysyksiköiden avulla voidaan varmistaa hiilen puhtaampi poltto, joka on edelleen Kiinan pääasiallinen energianlähde. Lisäksi lämmöntuotannon keskittäminen suurempiin yksiköihin mahdollistaa aikaisempaa paremmin eri energialähteiden käytön, hukkalämmön hyödyntämisen ja energiatuotannon tehostamisen esimerkiksi CHP-laitosten avulla.

Laadukkaat venttiiliratkaisut vaativiin olosuhteisiin

Kiinalaiset kaukolämpöverkostot eroavat pohjoismaalaisista verkostoista monilla tavoilla. Kiinassa kaukolämpöä käytetään pelkästään tilojen lämmittämiseen ja kesäisin kaukolämpöverkostot tyhjennetään huoltotoimenpiteitä varten. Suurin haaste Kiinan kaukolämpöverkostoissa onkin putkistossa oleva happi, joka altistaa sen korroosiolle. Myös paine ja lämpötilat ovat Pohjoismaiden kaukolämpöverkostoja korkeammat (menovesi, Kiina n. 135 °C/ Suomi n. 115 °C).

Vexven ammattitaitoa ja tuotteita käytetään Kiinassa laajalti erilaisissa kaukolämpöprojekteissa, kuten pitkissä siirtolinjoissa sekä kaupungin kaukolämpöverkostoissa. Suuren energiatarpeen vuoksi putkistojen koot ovat Kiinassa suuria ja tyypillisesti projekteissa hyödynnetäänkin Vexven isomman pään pallo- ja läppäventtiileitä. Vexven suurin venttiili on vuonna 2019 lanseerattu DN 1600 -läppäventtiili.

”Kiinassa kaukolämpöverkostojen olosuhteet ovat haastavat ja vaativat paljon niissä käytetyiltä tuotteilta. Isot venttiilimme ovat vuosien saatossa osoittaneet tiiveytensä ja luotettavuutensa”, kertoo Vexven Kiinan myyntijohtaja Tuomas Teittinen.

Kuva: Vexven DN 1600 läppäventtiili on halkaisijaltaan 1,6 metriä ja painaa lähes 6000 kg.

Yhteistyössä kohti kirkkaampia taivaita

Vexve on toimittanut Pekingissä sijaitsevalle paikalliselle kaukolämpöyhtiölle pallo- ja läppäventtiileitä jo vuodesta 1995 saakka. Vuonna 2016 Pekingissä saatiin päätökseen suuri maakaasulla toimiva neljän CHP-laitoksen projekti. Vexven venttiileitä on käytössä CHP-laitoksilta lähtevissä DN 1400 -siirtolinjoissa. Uusien lämpölaitosten ansiosta pienet hiilellä toimivat lämpölaitokset on voitu sulkea, joka on parantunut merkittävästi kaupungin ilmanlaatua. Terveydelle haitallisten PM2.5-partikkeliden määrä on pienentynyt Pekingin metropolialueella kolmanneksella 2013–2017 välisenä aikana.

Lähteet:

Lisätietoja:

Myyntijohtaja, Aasia | Tuomas Teittinen | +358 50 379 1719 |