5 / 2017

Vexve FIBSin ja Monimuotoisuusverkoston jäseneksi

Vexve on liittynyt FIBSin ja Monimuotoisuusverkoston jäseneksi.

FIBS auttaa yrityksiä tekemään kannattavampaa ja kestävämpää liiketoimintaa niin yritysten kuin muunkin yhteiskunnan kannalta. Monimuotoisuusverkosto on FIBSin keskeisin sosiaalisen vastuun ja työelämän kehittämisen palvelu.

”Tavoitteenamme on kyetä entistä paremmin ymmärtämään liiketoimintaamme liittyviä arvoketjuja, vahvistaa niitä vastuullisuuden vaatimusten mukaisesti ja parantaa sitä kautta myös liiketoimintaan liittyvien riskien hallintaa. Haluamme myös kyetä entistä paremmin osoittamaan yhteiskunnalle tuottamaamme arvoa mm. edistämällä tuote- ja palveluinnovaatioita. Toivomme, että saamme FIBSin verkostosta hyviä käytänteitä ja työkaluja ympäristö- ja sosioekonomisten vaikutusten jäsentämiseen, mittaamiseen ja raportointiin”, kertoo Vexven yhteiskuntavastuusta ja strategisista kumppanuuksista vastaava johtaja Anna-Stiina Boström.