10 / 2018

Vexve on kehittänyt ensimmäisen älyventtiiliratkaisun maanalaisille kaukoenergia­verkostoille

Modernit voimalaitokset ovat pitkälle automatisoituja ja asiakasmittareita voidaan etälukea, mutta maanalainen kaukoenergiaverkosto on edelleen informaation musta aukko.

Energialaitosten tarpeista alkusysäyksen saanut uusi älyventtiiliratkaisu tuo työkaluja verkoston optimointiin, luotettavuuden parantamiseen ja kunnossapidon tehostamiseen. Maailman ensimmäisiä maanalaisia älyventtiileitä on onnistuneesti pilotoitu Espoossa Fortumin kaukolämpöverkostossa vuoden 2018 ajan.

Suomalainen johtava kaukoenergiaventtiileiden valmistaja Vexve lähti kaksi vuotta sitten kartoittamaan yhteistyössä energialaitosten kanssa, mitkä ovat energianjakeluverkoston ohjauksen ja ylläpidon suurimpia haasteita.

”Kartoitus paljasti, että samat ongelmat nousivat esiin maasta ja energialaitoksesta riippumatta. Tuotekehitysprojektin keskiöön nousi kolme selkeää tarvetta, joita uuden älyventtiiliratkaisun avulla pyritään ratkaisemaan: verkoston luotettavuus, verkoston optimoinnin parantaminen ja kunnossapidon tehostaminen”, kertoo myyntialuejohtaja Maria Kalli.

Omat erityisvaatimuksensa uuden tuotteen kehitykseen toivat kaukoenergiaverkostojen haastavat olosuhteet. Vexven uusi älykäs venttiiliratkaisu toimii maan alla omavoimaisesti ilman ulkoista sähkönsyöttöä ja siirtää tiedon pilvipalveluun langattomasti. Älyratkaisu on jälkiasennettavissa ilman käyttökatkoja, jolloin uutta teknologiaa voidaan hyödyntää myös olemassa olevissa kaukoenergiaverkostoissa.

Älyventtiilit mullistavat verkoston ohjauksen ja ylläpidon

Vaikka suunnittelemattomia jakelun keskeytyksiä verkostovuodon vuoksi on Suomessa harvoin (2,4 kpl / energialaitos / vuosi), ovat ne kalliita erityisesti vuodon paikantamisen hitauden vuoksi. Jopa 90 % vuodon havainnosta tulee ulkopuolisilta. Älyventtiilin avulla kaivon lämpötilaa, kosteutta sekä verkoston paine-eroja voidaan tarkkailla jatkuvasti ja siihen liitettyjen vuodonilmaisinlankojen avulla vuotokohdat voidaan paikantaa nopeasti.

Verkoston jatkuva mittaus ja optimointi on tärkeää, koska olosuhteet muuttuvat jatkuvasti energian tuotannon ja käytön vaihdellessa. Verkostossa tehottomuutta syntyy esimerkiksi ajettaessa ylisuurilla varmuusvaroilla tarkan mittaustiedon puuttuessa kriittisistä haaroista ja verkon latvapisteistä. Myös verkoston muutosten aikaansaamat virtaussuuntien epäedulliset muutokset jäävät havaitsematta ilman reaaliaikaista mittausta.

Vexven älyratkaisun avulla verkoston muuttuvat tilanteet voidaan havainnoida reaaliaikaisesti, jolloin verkon ohjausta voidaan säätää optimaalisen tarkkaan mittausdatan avulla. Verkoston optimoitu ajo tuo energialaitoksille merkittäviä kustannussäästöjä.

Odotettu uudistus kaukoenergiaverkostoihin

Fortumin kanssa yhteistyössä toteutetussa pilotissa käytetään Vexve DN 400 palloventtiilejä, mutta älyratkaisu soveltuu kaiken kokoisiin venttiileihin myös jälkiasennettuna.

”Uusi älyratkaisumme on odotettu uudistus perinteisiin kaukoenergiaverkostoihin. Vuoden 2018 aikana olemme kehittäneet teknisesti toimivan ja kestävän kokonaisuuden. Tavoitteenamme on saada ratkaisu kotimaisten energialaitosten hyödynnettäväksi tulevan vuoden aikana”, Maria Kalli päättää.

Lisätietoja:

Myynti-ja markkinointijohtaja | Maria Kalli | +358 50 379 1730 |