12 / 2021

Vexve pienentää aktiivisesti hiilijalanjälkeään

Vastuullisuus ja ympäristö näkyvät vahvasti Vexven toiminnassa.

Pelkästään viime vuonna yritys pienensi vihreämmän energiavalinnan ansiosta hiilijalanjälkeään neljänneksellä. Vexven vahvana tavoitteena onkin toimia suunnannäyttäjänä, kun siirrymme kohti vähähiilisempää tulevaisuutta.

Vexve on osa Vexve Armatury Groupia, jonka tavoitteena on olla johtava, vaativien venttiiliratkaisujen toimittaja hiilivapaata tulevaisuutta kohti siirryttäessä. Vexve on jo vuosikymmenien ajan kehittänyt älykkäitä ja ympäristöystävällisiä venttiiliratkaisuja kaupunkien ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin.

Laadukkaat ja pitkäikäiset venttiiliratkaisut auttavat Vexven asiakkaita saavuttamaan energiatehokkuustavoitteensa sekä mahdollistavat maakaasun ja uusiutuvien energialähteiden laajemman käytön kaukoenergian avulla. Vexve on näin varmistamassa energianjakelun tehokkuutta ja kehittämässä koko toimialaa globaalisti ympäristöystävällisempään suuntaan.

Vihreämpää tuotantoa

Vastuullisuus näkyy tuotteiden lisäksi vahvasti myös yrityksen muussa toiminnassa. Vexve haluaa rakentaa kannattavaa liiketoimintaa kestävällä tavalla niin ympäristön, ihmisten kuin taloudenkin näkökulmasta. Yhtenä mittarina tässä toimii yrityksen hiilijalanjälki.

Ensimmäisen kerran vuonna 2019 tehty hiilijalanjälkilaskelma toteutetaan vuosittain käyttäen apuna kahden suomalaisen yrityksen Greenhouse Gas Protocoliin perustuvia laskureita. Laskelmassa otetaan huomioon yrityksen aiheuttamat suorat päästöt (CORE) sekä raaka-aineiden toimitusketjusta syntyvät päästöt (UPSTREAM).

Vexven vuoden 2020 CORE-hiilijalanjälki oli lähes puolet pienempi kuin vuonna 2019. Luvussa näkyy pandemian vaikutus (etätyöt, pienemmät lämmityskulut jne.), mutta myös tuoterakenteiden kehittäminen sekä fiksummat energiavalinnat. Merkittävä osa Vexven suorista päästöistä koostuu tehtaiden lämmityksestä sekä sähköstä, jota kuluu erityisesti venttiilien valmistamiseen tarvittavien koneiden pyörittämiseen. Siirtymällä kestävällä tavalla tuotettuun vihreään sähköön Vexve onnistui pienentämään hiilijalanjälkeään neljänneksellä!

Ensi vuonna Vexven tarkoituksena on asettaa selkeä pitkän aikajänteen tavoite yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Sillä aikaa työ ympäristöystävällisemmän toimialan puolesta jatkuu kuitenkin normaalisti!