9 / 2022

Vexven maanalaiset ohjausratkaisut tukevat ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa Tampereella

Tampereen Sähkölaitos on moderni energiakonserni, joka on ollut Pirkanmaan luotettava voiman lähde jo yli sadan vuoden ajan.

Tampereen Sähkölaitos on moderni energiakonserni, joka on ollut Pirkanmaan luotettava voiman lähde jo yli sadan vuoden ajan. Vexven Suomessa suunnittelemat ja valmistamat Hydrox hydrauliset ratkaisut ovat osa Tampereen Sähkölaitoksen luotettavaa lämmönjakelua.

Vexve lanseerasi vuonna 2014 Hydrox -hydrauliset toimilaitteet ja -ohjausyksiköt helpottamaan kaukoenergiaverkostojen ohjausta haastavissakin olosuhteissa. Tuoteperheeseen kuuluvat toimilaitteet ovat turvallinen ja luotettava valinta maanalaisiin asennuksiin. Kompaktin kokonsa puolesta toimilaitteet pystytään asentamaan ahtaisiin kaivoihin eikä maan alle tarvita sähköä, sillä järjestelmän toiminta perustuu hydrauliseen paineeseen katutasolta.

Hydraulisten toimilaitteiden lisäksi tuoteperhe tarjoaa kattavan valikoiman ohjausyksiköitä erilaisiin asiakastarpeisiin ja käyttökohteisiin. Ohjausyksiköiden avulla toimilaitteita voidaan ohjata joko paikalliskäyttönä tai etänä.

”Älykkäiden venttiili- ja ohjausratkaisujen avulla pystytään vähentämään lämmönjakelun keskeytyksiä kriittisillä jakelu- ja siirtolinjoilla. Kohdennetun suunnittelun ja määrätietoisen tuotekehityksen kautta olemme mukana tuottamassa häiriötöntä lämmönjakelua kuluttajille”, toteaa hydraulisten ratkaisujen tuotepäällikkö Henrikki Pekkonen.

Hydrauliset ratkaisut ovat toimintavarma valinta haastaviin olosuhteisiin

Merkittävä osa Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämmöstä ja sähköstä tuotetaan Naistenlahden ja Tammervoiman voimalaitoksien yhteistuotantona. Lämmöntuotannossa on lisänä myös Hervannan hakelämpölaitos. Tampereen Sähkölaitos on mukana Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteessa, jonka saavuttamiseen yhtiö osallistuu mm. peruskorjaamalla olemassa olevia kaukolämpöverkostoja.

Tampereen sähkölaitoksella onkin käynnissä yleinen peruskorjausohjelma, jonka tarkoituksena on peruskorjata kaikki yli DN 300 betonirakenteiset kaukolämpökanavat vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on parantaa lämmöntoimituksen varmuutta sekä parantaa kaukolämpöverkon hyötysuhdetta uusimalla rakenteet energiatehokkaampiin kanavarakenteisiin ja samalla vähentää syntyvää hukkalämpöä.

Jo useamman vuoden ajan Tampereen sähkölaitos on valinnut verkostojensa ohjausratkaisuiksi Vexven hydrauliset Hydrox-toimilaitteet ja -ohjausyksiköt. Tampereen sähkölaitoksen rakennuttaja Hannu Perälä on ollut vakuuttunut hydraulisten ratkaisujen toimivuudesta.

”Lähdimme aikoinaan kartoittamaan uudenlaista vaihtoehtoa kaukolämpöverkostojen ohjaukseen ja esille nousi Vexven hydrauliset toimilaitteet ja ohjausyksiköt. Hydrox-toimilaitteet eivät aseta olosuhteille yhtä tarkkoja vaatimuksia kuin esimerkiksi perinteiset sähkötoimilaiteratkaisut, vaan toimilaitteet pystytään sijoittamaan pienempään tilaan kompaktin kokonsa puolesta”, kertoo Hannu Perälä.

Kokemukset hydraulisista ohjauksista ovat olleet Hannun mukaan myönteisiä ja yhtiö onkin investoinut kyseiseen ohjausratkaisuun laajemmin. Peruskorjausohjelman myötä, yhtiöllä on ollut tarvetta myös venttiileille sekä ohjausratkaisuille. Näissä Tampereen Sähkölaitos on luottanut Vexven tarjoamiin tuotteisiin.

Yhteistyö Vexven kanssa sujunut kitkatta ja olemme saaneet aina tarvittaessa asiantuntija-apua. Aiomme myös tulevaisuudessa investoida hydraulisiin ohjausratkaisuihin sellaisissa kohteissa, joissa etäohjaus on tarpeen”, toteaa Hannu Perälä.

Hiilineutraali Tampere 2030

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tampereella on tavoitteena vähentää kasvihuonepäästöjä 80 % ja vuoden 1990 tasosta ja loput 20 % kompensoidaan lisäämällä hiiltä sitovia nieluja, kuten esim. metsiä ja viheralueita.

Tampereen Sähkölaitos osallistuu tavoitteen saavuttamiseen myös peruskorjausten lisäksi mm. uuden voimalaitoshankkeen sekä järvikylmästä tuotetun kaukojäähdytyksen avulla. Yhtiön tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen pienentäminen 95 % vuoden 2010 vertailuarvosta.

Aiheseen liittyvät esitteet:

  • Hydraulisen ohjauksen ratkaisut vaativiin olosuhteisiin
  • Tehokkuutta ja varmuutta kaukoenergiaverkostoihin

Lisätietoja

Tuotepäällikkö | Henrikki Pekkonen | +358 50 330 2718 |