3 / 2018

Vexvestä Suomen LVI-liiton yhteistoimintajäsen, now a co-operation member of Finnish HVAC Association

Suomen LVI-liitto (SuLVI ry) on maaliskuussa hyväksynyt Vexven yhteistoimintajäsenekseen.

Yhteistoimintajäsenenä Vexve tukee Suomen LVI-liiton toimintaa ja vahvistaa alan yhteistyöverkostojaan.

SuLVI ry on LVI-alan yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentensä ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta sekä ottaa kantaa alan kehittymiseen. Liittoon kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä.