1 / 2023

Ympäristöystävällistä kaukojäähdytystä Savilahdessa

Viime vuosien aikana kaukojäähdytyksen kysyntä on kasvanut kotimaassa.

Viime vuosien aikana kaukojäähdytyksen kysyntä on kasvanut kotimaassa. Vastatakseen kysyntään, Kuopion Energia aloitti kaukojäähdytyksen uudella Savilahden kaukojäähdytyslaitoksellaan kesällä 2020. Vexven toimintavarmat pallo- ja läppäventtiilit ovat osana kaukojäähdytyslaitoksen ja -verkoston luotettavaa toimintaa.

Kuopion Energian Savilahden kaukojäähdytyslaitos aloitti toimintansa kesäkuussa 2020. Projekti sai alkunsa lähellä sijaitsevan Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tarpeesta kaukojäähdytykselle. Tulevaisuudessa sairaala tulee käyttämään lähes 2/3 osaa laitoksen kapasiteetista. Sairaalan lisäksi verkostoon on liittynyt liikekiinteistöjä sekä oppilaitoksia. Lyhyet välimatkat tuotantolaitoksen ja asiakkaiden välillä mahdollistaa energiatehokkaan toiminnan.

”Kaukojäähdytys on meille täysin uudenlainen liiketoimintamalli. Haluamme tarjota asiakkaillemme kaukolämmön lisäksi myös kaukojäähdytystä ja tätä varten lähdimme rakentamaan kokonaan uutta laitosta verkostoineen. Tämä kyseinen tuotantolaitos toimii itsenäisesti automaation avulla eli laitosta ei tarvitse ns. ajaa erikseen”, Kuopion Energian kehityspäällikkö Petri Turtiainen kertoo.

Kaukojäähdytyslaitoksen lisäksi Kuopion Energia tarjoaa CHC-tekniikalla toimivia lämpöpumppuratkaisuja niille alueille, joille kaukojäähdytystä ei voida muuten tarjota.

”CHC-tekniikalla toimivien lämpöpumppuratkaisujen kysyntä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Kyseessä on siis lämpöpumppujärjestelmä, joka mahdollistaa hukkalämmön kierrättämisen kaukolämmöksi”, kertoo Petri.

Ekologista jäähdytystä ympäri vuoden

Uuden tuotantolaitoksen kaukojäähdytys tuotetaan ekologisesti. Laitos hyödyntää läheisen Kallaveteen kuuluvan Neulalahden syvänteeseen varastoitunutta järvikylmää, joka imetään laitokselle 32 metrin syvyydestä. Järviputkea laitokselle on rakennettu yhteensä 2,8 km ja putki on halkaisijaltaan 1,2 metriä. Vesi palautetaan takaisin järveen noin 7 metrin syvyyteen, jotta vältetään lämpötilojen sekoittumista järvessä.

”Parhaimmillaan laitoksen hyötysuhde on 1:20 eli laitos pystyy tuottamaan yhdellä sähkökilowatilla 20 kilowattia jäähdytysenergiaa. Laitoksen energiatehokkuutta lisää entisestään katoille asennetut aurinkopaneelit”, toteaa Petri.

Kylmää järvivettä hyödyntävä kaukojäähdytys on huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin perinteinen kiinteistökohtainen jäähdytys. Kallaveden järvikylmää hyödyntävä tuotantolaitos säästää sähköenergiaa jopa 80 % kiinteistökohtaisiin jäähdytyslaitteisiin verraten.

Vexven venttiilit osana jäähdytysprosessia

Kaikki laitoksen kriittisissä pisteissä käytetyt isot palloventtiilit ovat kotimaisia. Vexven venttiilit valikoituvat laitokseen niiden luotettavuuden ja pitkän elinkaaren vuoksi.

”Verkostot rakennetaan kestämään vuosikymmenien ajan, joten myös venttiilivalinnoissa haluamme panostaa laatuun, jolloin venttiiliä ei tarvitse vaihtaa verkoston elinkaaren aikana. Verkoston kriittisissä pisteissä on erityisen tärkeää, että venttiilit ovat toimintavarmoja ja tiiviitä”, toteaa Petri.

Sekä laitoksella että verkostossa on käytetty laajasti Vexven pallo- ja läppäventtiileitä. Suomessa valmistetut Vexven venttiilit on suunniteltu erityisesti kaukoenergiaverkostoihin ja ne toimivat luotettavasti vaativimmissakin olosuhteissa. Kuopion Energialla on jo vuosien kokemus Vexven tuotteista ja yhteistyöstä.

”Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön Vexven kanssa. Käytämme mielellämme Vexven tuotteita ja tarvittaessa saamme aina nopeasti apua, ” päättää Petri.

Vexven tuotteet Kuopion Energian laitosprojektissa:

  • Läppäventtiilit DN 300-700
  • Teräspalloventtiilit DN 15-250
  • Haponkestävät teräspalloventtiilit DN 15-250

Aiheeseen liittyvät esitteet:

  • Tehokkuutta ja luotettavuutta kaukoenergiaverkostoihin
  • Metallitiivisteiset läppäventtiilit

Lisätietoja

Myyntipäällikkö, Suomi | Riku-Petteri Jokinen | +358 50 470 1880 |