Poralaite

  1. Poralaite

    Vexven poralaitteen avulla uusien haaroitusten liittäminen paineenalaiseen kaukolämpöverkostoon käy helposti keskeyttämättä energian toimitusta, joka mahdollistaa kustannus- ja aikasäästöjä.

Planeettavaihde

  1. Planeettavaihde

    Kannettavat planeettavaihteet on suunniteltu käytettäväksi pitkäkaraventtiilien kanssa. Planeettavaihde muuntaa sisääntulomomentin, jolloin venttiiliä voidaan operoida pienemmällä vääntömomentilla.

T-avain

Muovikaivo

  1. Muovikaivo

    Muovikaivo on suunniteltu erityisesti käytettäväksi manuaalisten ja hydraulisten venttiilioperointijärjestelmien kanssa, joissa venttiilit ovat upotettuna suoraan maahan.