Vastuullisuus

Yritysvastuu on Vexven kaikkea liiketoimintaa ohjaava voimavara. Rakennamme kannattavaa liiketoimintaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksemme prosesseja ja suhteita sidosryhmiimme pitkäjänteisesti sekä luomaan älykkäitä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Käytännössä asiakkaillamme vastuullisuus näkyy laadukkaina ja kestävinä tuotteina sekä varmuutena siitä, että kaikki Vexven tuotteet on valmistettu hyviä liiketoimintaperiaatteita noudattaen. Paikallisesti vastuullinen toiminta merkitsee, että olemme luotettava työnantaja ja tuemme aktiivisesti alueen kehitystä. Ennen kaikkea haluamme edistää kaukoenergian käyttöä ja sitä kautta tukea ympäristöystävällisempää energian tuotantoa.

Faktoja ja lukuja

  • Venttiiliemme osat on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista
  • Tuotteemme on suunniteltu kestämään kaukoenergiaverkostojen koko eliniän eli jopa yli 30 vuotta
  • Kaikilla Suomen toimipaikoillamme on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifiointi
  • Viralliset jälleenmyyjämme noudattavat Vexven Code of conduct -toimintaohjeita
  • Vexve työllistää 180 ihmistä 6 eri maassa sekä vuosittain noin 30 työharjoittelijaa

Code of conduct - toimintaohjeet

Vexve Code of Conduct on yrityksen virallinen eettinen ohjeistus, jota sovelletaan sekä yhtiön että yhteistyökumppanien toimintaan. Niin Vexven työntekijät kuin viralliset jälleenmyyjät ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeistusta kaikessa toiminnassaan. Code of Conduct on kuvaus Vexven eettisistä tavoitteista, yleisesti hyväksytyistä käytännöistä sekä asianmukaiseen liiketoimintakäyttäytymiseen liittyvistä laeista.

Vexve Code of Conductin keskeisimmät kohdat:

Vexve Code of Conduct

Laatu- ja ympäristöperiaatteet

Vexve noudattaa kaikessa toiminnassaan YK:n Global Compact ‑aloitteen kymmentä periaatetta. Toimintamme täyttää ihmisoikeuksia, työelämän standardeja, ympäristöä ja korruption kitkemistä koskevat perusvaatimukset.

Lainsäädännön, sisäisten ohjeiden ja Code of Conduct -toimintaohjeiden noudattamisen lisäksi toimintamme perustuu ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden vahvaan ymmärtämiseen, laadukkaisiin tuotteisiin, henkilöstön osaamiseen, yhteistyöhön, rohkeaan tuotekehitykseen ja vastuun kantamiseen.

Vexven laatu- ja ympäristöperiaatteet ovat julkisia. Jokainen työntekijämme vastaa osaltaan niiden noudattamisesta.

Whistleblowing-palvelumme

Whistleblowing-palvelumme on ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyritään pienentämään riskejä. Se on tärkeä työkalu, jolla vaalitaan korkeaa etiikkaa ja säilytetään asiakkaan ja yleisön luottamus meihin. Whistleblowing-palvelumme ja siihen liittyvät ohjeet löydät täältä

Parhaiten vastuullisuudesta kertovat konkreettiset teot, seuraa Vexven uutisointia ja sosiaalisen median kanavia!